Subsidiekalender

juli 2023

 1. 11 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, sociale of wetenschappelijke activiteiten, waaronder ook ouderenzorg

  Financiële ondersteuning voor instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor ouderen, kansarmen en minderjarigen in Delft en omstreken. Donatiebedragen liggen...

  -
 2. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten oorlog, vrijheid en democratie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde, oorlog- en dienstslachtoffers, het levend houden van de herinnering aan...

  -
 3. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instandhouding en restauratie van monumenten in Nederland

  Subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten in Nederland, bij voorkeur in Gelderland. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen ca. € 1.500 en € 16.000 euro. Je kunt de...

  -
 4. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van monumenten in Friesland

  Subsidie voor het ondersteunen van de restauratie van onroerende monumenten in de provincie Friesland. De subsidie bedraagt over het algemeen tussen de € 700 en € 5.000 per project. Voorbeelden van...

  -
 5. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van antieke of oude roerende zaken, w.o. klokken

  Financiële ondersteuning van de restauratie van antieke of oude roerende zaken in openbaar bezit, met een zekere voorkeur voor klokken (uurwerken). Het gaat hierbij o.a. om subsidies voor de...

  -
 6. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor monumentenzorg in de provincie Groningen

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincie Groningen, met uitzondering van kerkgebouwen. Voorbeelden zijn de aankoop of restauratie van molens, de...

  -
 7. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten op het gebied van de monumentenzorg

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincies Friesland en Groningen. Hierbij gaat het o.a. om de restauratie van (kerk)torens, kerken, pastorieën, glas...

  -
 8. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie monumentale waterwerken

  Subsidie voor de restauratie van monumentale waterwerken in Nederland. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen tussen de ca. € 2.000 en € 20.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie...

  -
 9. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie en bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem

  Subsidie voor projecten op het gebied van de monumentenzorg ten behoeve van bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem. In het verleden is er o.a. subsidie verstrekt voor de restauratie...

  -
 10. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie restauratie van mobiel erfgoed, waaronder rollend materieel zoals stoomlocomotieven

  Subsidie voor het ondersteunen van de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder voor stoomlocomotieven. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe...

  -
 11. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie van mobiel erfgoed

  Subsidie voor de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die...

  -
 12. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie restauratie onroerende en varende monumenten

  Subsidie voor de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, waaronder monumentale kerken. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor de restauratie van varende...

  -
 13. 13 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor journalisten in Europa

  Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese...

  -
 14. 14 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele organisaties: musea, theaters, podia en festivals.

  Subsidie voor culturele organisaties als musea, theaters, podia en festivals om te kunnen werken aan een prikkelarm cultuuraanbod om als organisatie inclusiever te zijn voor de prikkelgevoelige...

  -
 15. 20 Jul
  Prijzen

  Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting...

  -
 16. 22 Jul
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor Flevolands kunstenaars

  Het fonds verstrekt beurzen aan jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar, die een kunst en cultuuropleiding volgen en hun talent verder willen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat je voor jezelf een...

  -
 17. 27 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitbreiding vaarnetwerk

  Subsidie gericht op het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen...

  -
 18. 28 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sekswerker-geleide organisaties en netwerken

  De subsidieregeling biedt financiële ondersteuning aan sekswerker-geleide organisaties en netwerken over de hele wereld, ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet. De regeling richt zich op het...

  -

augustus 2023

 1. 01 Aug
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs opleiding predikant

  Financiële ondersteuning voor studenten die predikant willen worden. De bijdrage is ca. € 250 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen. Toepassing Het fonds ondersteunt studenten...

  -
 2. 01 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in Noord-Brabant

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in de provincie Noord-Brabant. In het verleden zijn o.a. subsidies verstrekt voor documentaires...

  -
 3. 01 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van educatie, cultuur en natuurbehoud in Vught en omgeving. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 1.000 en € 15.000. Je kunt de subsidie online aanvragen...

  -
 4. 01 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie organisaties klassieke muziek

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van klassieke muziek, zoals orkesten, ensembles, performing arts festivals en organisaties die zich inzetten voor talenten. Alleen rechtspersonen...

  -
 5. 01 Aug
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor onderzoek naar geweld en agressie

  Subsidie voor onderzoek dat kan leiden tot een beter begrip en een verbetering van de urgente problemen op het gebied van geweld en agressie in de moderne wereld. Het fonds is geïnteresseerd in...

  -
 6. 01 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor grote en kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars in Nederland en de Verenigde Staten

  Subsidie voor innovatieve culturele en artistieke programma's in Nederland en de Verenigde Staten, gericht op de artistieke en culturele uitwisseling tussen deze twee landen. Het kan hierbij gaan om...

  -
 7. 01 Aug
  Subsidies

  Subsidie voor het versterken van maatschappelijke organisaties

  Deze subsidieregeling is bedoeld om maatschappelijke organisaties in de provincie Noord-Holland te versterken. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten voor activiteiten die structureel...

  -