Subsidies

1586 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Europese vervoersnetwerken en milieu

  Een van de Europese structuurfondsen, bedoeld voor de ondersteuning van EU lidstaten waar het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) per inwoner onder de 90% van het EU gemiddelde ligt. Het fonds streeft ernaar ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende landen te stabiliseren....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor klassieke muziek, beeldende kunst en ballet

  Subsidie voor projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor bijzondere projecten in het onderwijs

  Financiële ondersteuning om aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor promotie en bezoek van Nederlandse films

  Fonds opgericht opgericht en gefinancierd door filmdistributeurs en bioscoopexploitanten ter ter bevordering van het bioscoopbezoek in het algemeen en van de productie, promotie en het bezoek aan Nederlandse films in het bijzonder. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor coproducties tussen film en televisie

  Financiële ondersteuning voor coproducties tussen film en televisie, net als podiumkunsten en televisie. De meeste coproducties waar het fonds een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor pianisten en kamermuziekensembles

  Subsidie voor het ondersteunen van (forte) pianisten in hun verdere ontwikkeling, zowel solistisch als in kamermuziekverband. Bij onvoldoende aanvragen kunnen alle kamermuziekensembles in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, evenals projecten die de ontwikkeling van de kamermuziek ten doel hebben....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en projecten over de geschiedenis van Indonesië

  Subsidie voor het ondersteunen van jonge wetenschappers ten behoeve van onderzoek naar de geschiedenis van Indonesië 1600-1963, alsmede het financieel ondersteunen van projecten op dit terrein....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het fonds richt zich op het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een hoge school, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn....

 9. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiering van projecten met een hoge sociale impact, gericht op sociale cohesie en sociale integratie

  Multilaterale ontwikkelingsbank, die deelneemt aan sociale projecten door het verstrekken van kredieten. Zo draagt de bank bij aan het verbeteren van levensomstandigheden, sociale cohesie en biedt de bank ondersteuning in noodsituaties in minder ontwikkelde gebieden van Europa. Projecten op het gebied van sociale integratie, onderwijs, gezondheid en milieumanagement hebben de voorkeur....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie klassieke muziek van amateurensembles en symphonieorkesten

  Subsidie voor projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateur ensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland....

Pagina's