Subsidies en fondsen voor Aangepaste sport

 • Subsidies

  Subsidie voor gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisaties voor de organisatie van een sportevenement

  Subsidie voor de organisatie en uitvoering van topsportevenementen, breedtesportevenementen of breedtesportevenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking met het doel om mensen te...

 • Sponsoring

  Sponsoring regionale sportinitiatieven en sportevenementen

  Sponsoring van regionale activiteiten op het gebied van sport en bewegen door verenigingen, clubs of projecten. De sponsoringovereenkomst kan worden aangegaan voor een periode van maximaal een jaar en...

 • Subsidies

  Subsidie voor sportbonden en evenementenorganisatoren

  Subsidie voor de organisatie van niet jaarlijkse internationaal georiënteerde topsportevenementen in Nederland. Het topsportevenement kan gericht zijn op sporters met of zonder beperking in de oudste...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sporten met een verstandelijke beperking

  Subsidie voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking die extra geld nodig hebben om te kunnen sporten of om gezellige sportactiviteiten te organiseren. Daarnaast kunnen (sport...

 • Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Amateursportorganisaties kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sport, spel en beweging voor jongeren met een beperking

  Financieel ondersteunen van sport, spel en beweging, in welke vorm dan ook, voor jeugdigen met een beperking tot 30 jaar. Er wordt subsidie verstrekt voor bijvoorbeeld de aanschaf van sport- en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie sport voor mensen met een handicap

  Gratis crowdfunding platform voor lokale sportverenigingen, stichtingen en clubs om mensen met een handicap structureel te laten sporten en bewegen. Het kan bijvoorbeeld gaan om projecten om geld op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn. Aanvragende organisaties kunnen Mee...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie sporten en bewegen voor mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking.

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op de bevordering en ontwikkeling van sportieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Er is jaarlijks gemiddeld € 5.900...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland

  Subsidie voor activiteiten en middelen die bijdragen aan de zorg aan verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten in bij voorkeur de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. Per jaar is er gemiddeld €...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op kinderen en jongeren met een handicap

  Financiële ondersteuning voor projecten en organisaties die zich inzetten voor kinderen en jongeren met een handicap t/m 30 jaar. De focus ligt op samen spelen, samen sporten en samen leren. Er is...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie sporten jongeren met een beperking of bij gebrek aan financiële middelen

  Subsidie voor de ondersteuning van jongeren voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of omdat hun ouders door financiële...