Subsidies en fondsen voor Aanschaf kunst

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en ondersteunen kunstaankopen door musea

  Financieel ondersteunen van kunstenaars en het subsidiëren van kunstaankopen door musea. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Toepassing Het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bevordering van behoud van kunst in Nederland en o.a. ondersteuning van musea

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op bevordering van behoud van kunst in Nederland, het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties, actief...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor tentoonstellingen en aankoop kunstwerken door musea en voor molens

  Subsidie voor landelijke of plaatselijke musea voor het houden van bijzondere tentoonstellingen en voor de aankoop van kunstwerken. Ook moleninstellingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen

  Financieel ondersteunen van instellingen en personen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen. Per jaar is er ca. € 136.900 subsidie beschikbaar. Je kunt online een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kunstaankopen schilderkunst

  Financieel ondersteunen van kunstaankopen op het gebied van schilderkunst, met een voorkeur voor Haagse musea. De subsidie bedraagt in beginsel maximaal 50% van het aankoopbedrag. Je dient eerst...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor publicaties op het gebied van het expressionisme

  Financieel ondersteunen van publicaties op het gebied van expressionisme in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse beeldende kunst en letterkunde en het aankopen van werken ten behoeve van de openbare...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Steunen van aankopen van belang voor het Nederlands openbaar kunstbezit

  Steunen van kunstaankopen die van evident en eminent belang zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit. De subsidiebedragen verschillen van enkele honderden tot enkele miljoenen euro’s. Je dient...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële ondersteuning van musea bij de aanschaf van een kunstwerk, onderzoek en restauraties

  Financiële ondersteuning van musea bij de aanschaf van een kunstwerk ten behoeve van openbare collecties in Nederland, die zijn opgenomen in het museumregister. Daarnaast kunnen musea beurzen...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen en subsidies voor verschillende culturele doelen

  Het financieel ondersteunen van jonge, veelbelovende Nederlanders in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie cultuur- en natuurbehoud in Overijssel en achterhoek

  Het financieel ondersteunen van cultuur- en natuurbehoud in Overijssel en de Gelderse Achterhoek. Toepassing Financiële ondersteuning van cultuur- en natuurbehoud, aankoop van kunstvoorwerpen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunst in Rotterdam

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Rotterdam, met een voorkeur voor de periode tussen de beide wereldoorlogen. Hierbij kan het gaan om aankopen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor publicaties, aankoop en reproducties van beeldende kunst

  Subsidie voor het bevorderen van de kunstzin en de kennis over beeldende kunst bij een breed publiek. Het fonds ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en...