Subsidies en fondsen voor Aanschaf kunst

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bevordering van behoud van kunst in Nederland en o.a. ondersteuning van musea

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op bevordering van behoud van kunst in Nederland, het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties, actief...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor publicaties op het gebied van het expressionisme

  Financieel ondersteunen van publicaties op het gebied van expressionisme in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse beeldende kunst en letterkunde en het aankopen van werken ten behoeve van de openbare...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie bevordering van kunst en theater en beheren van kunst

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die de bevordering van kunst en theater beogen en het beheren van kunst. Toepassing Verlenen van financiële hulp dan wel het anderszins verlenen...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen voor universitair niveau of vergelijkbare en subsidie voor culturele doelen

  Het financieel ondersteunen van jonge, veelbelovende Nederlanders in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie cultuur- en natuurbehoud in Overijssel en achterhoek

  Het financieel ondersteunen van cultuur- en natuurbehoud in Overijssel en de Gelderse Achterhoek. Toepassing Financiële ondersteuning van cultuur- en natuurbehoud, aankoop van kunstvoorwerpen...

 • Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunst in Rotterdam

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Rotterdam, met een voorkeur voor de periode tussen de beide wereldoorlogen. Hierbij kan het gaan om aankopen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor publicaties, aankoop en reproducties van beeldende kunst

  Subsidie voor het bevorderen van de kunstzin en de kennis over beeldende kunst bij een breed publiek. Het fonds ondersteunt activiteiten ten behoeve van de aankoop of vervaardiging van reproducties en...