Subsidies en fondsen voor Aanschaf materialen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor kunstenaar die door bijzondere omstandigheden geld nodig hebben

    Subsidie voor kunstenaars, waaronder wordt verstaan: iedereen die professioneel werkzaam is op een of meerdere gebieden van de schilder-, teken- en grafische kunsten, beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte of andere kunstopdrachten, fotografie, film-, vj-, video-, geluids- en computerkunst, interactieve kunst, conceptuele kunst, installaties, performances en nieuwe vormen van beeldende...