Subsidies en fondsen voor Aanschaf vervoermiddel

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, en organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffer. Per jaar is er ca. € 95.740 subsidie beschikbaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten en onderzoeksprojecten

  Financieel ondersteunen van diverse projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen het werkgebied van het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële ondersteuning voor jongeren met een lichamelijke, geestelijke of sociaal-maatschappelijke beperking

  Financiële ondersteuning van jonge mensen die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden. Er is jaarlijks ca. € 1750...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jongeren, in het bijzonder ten aanzien van jeugd en/of jongeren met een beperking. Er is een voorkeur...