Subsidies en fondsen voor Achterstandssituatie

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor mensen in een noodsituatie, Amsterdam

  Verleent hulp aan mensen in een financiële noodsituatie waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.  Aanvragen moeten worden gedaan door dienst-, hulpverleners....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van jongeren tot 17 jaar in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van jongeren tot 17 jaar in achterstandssituaties gericht op het bieden van persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied. Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedaan worden....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie

  Subsidie voor projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om om kinderen in hun muzikale ontwikkeling te stimuleren

  Financieel ondersteunen van kinderen (tot 16 jaar) met een maatschappelijke of financiële achterstand, om de muzikale ontwikkeling te stimuleren....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op ontwikkelingslanden en rurale bevolkingsgroepen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen verbinden, voorkeur voor mensen in achterstandsituatie

  Subsidie voor projecten die projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met een voorkeur voor praktische initiatieven ten behoeve van mensen in achterstandssituaties. Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.. Je kunt een aanvraag online indienen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van publiek belang, mens en natuur en sociale initiatieven

  Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties

  Subsidie voor de emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties. Toepassing Emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties door het geven van subsidies voor onderricht in de educatieve en verzorgende sector, waarin het vervaardigen van mode en kleding een wezenlijk onderdeel is. Aanvragen Schriftelijk.

 12. Subsidies

  Subsidie gericht op armoedebestrijding en voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren

  Subsidie voor projecten die tot doel hebben kinderen en jongeren bij de maatschappij te betrekken via openbare en vrij toegankelijke activiteiten. Je kunt maximaal 50% van de subsidie vergoed krijgen en je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben

  Financieel ondersteunen van Algemeen Nut Beogende Instellingen, waarbij de nadruk ligt op ANBI’s die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben. Je kunt hierbij denken aan musea, theaters, theatergezelschappen, maatschappelijke instellingen, debatgenootschappen e.d....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking

  Financiële ondersteuning van organisaties, instellingen en individuen met als doel mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten van charitatieve, sociale, medische of wetenschappelijke aard

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten van charitatieve, sociale, medische of wetenschappelijke aard. De subsidie bedraagt tussen de € 5.000 en € 50.000....

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten en instellingen op het gebied van sociale projecten, sport, cultuur, natuur, milieu en meisjes in achterstandssituatie

  Financiële ondersteuning van o.a. sociale, sportieve en culturele activiteiten van instellingen in de regio Houten, natuur- en milieuorganisaties in de regio Utrecht, projecten voor meisjes in achterstandssituaties en evenementen met sport als hoofdactiviteit....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten rond de thema’s ‘water’ en ‘ondernemerschap’

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten rond de thema’s ‘water’ en ‘ondernemerschap’ in Nederland, Bangladesh, en de sub Sahara in Afrika (op dit moment Benin)....

 18. Subsidies

  Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het gebied van sport, cultuur, school of sociale activiteiten. Subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of partijen in de jeugdzorg. Het werkgebied in...

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kwetsbare of gemarginaliseerde mensen en ondersteuning van kerkelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke projecten die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen en ondersteuning van kerkelijke projecten die op een vernieuwende manier de christelijke boodschap vormgeven. ...

 20. Subsidies

  Subsidie leerkrachten scholen met veel achterstandsleerlingen voor coachingsactiviteiten

  Subsidie om een aantal specifieke scholen met veel achterstandsleerlingen in de gelegenheid te stellen leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden....

 21. Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen

  Financieële ondersteuning van mensen met problematische en/of bedreigende schulden en het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt

  Financieel ondersteunen van mensen met problematische en/of bedreigende schulden en het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten die kansen bieden aan mensen die onvoldoende mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: zorgplicht, sociale participatie, vertrouwen en eigenaarschap....

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor huisartsen en bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg

  Financieel ondersteunen van Rotterdamse huisartsen in achterstandswijken, het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en het ondersteunen van projecten van anderen die gericht op het ondersteunen van huisartsen in achterstandswijken, bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en gezondheidsbeïnvloeding van patiënten (cure en preventie)....

 24. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt of een betere samenleving

  Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving. ...

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten voor jeugd en ouderen in achterstandssituaties in de omgeving van Groningen....

Pagina's