Subsidies en fondsen voor Achterstandssituatie

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen

  Financiële ondersteuning waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan kunstbeoefening te doen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties  voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor mensen in een noodsituatie, Amsterdam

  Verleent hulp aan mensen in een financiële noodsituatie waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is.  Aanvragen moeten worden gedaan door dienst-, hulpverleners....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd....

 6. Subsidies, Fondsen

  Playgrounds en studiebeurzen voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt

  Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor kinderen en jongeren in die wijken waar de mogelijkheden om te sporten en te spelen beperkt zijn Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie educatieve projecten gericht op cultuur en natuur

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud, met een voorkeur voor projecten die zijn gericht op achtergestelde kinderen. ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van jongeren tot 17 jaar in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van jongeren tot 17 jaar in achterstandssituaties gericht op het bieden van persoonlijke ontwikkeling op sportief, educatief en/of cultureel gebied. Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedaan worden....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie

  Subsidie voor projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om om kinderen in hun muzikale ontwikkeling te stimuleren

  Financieel ondersteunen van kinderen (tot 16 jaar) met een maatschappelijke of financiële achterstand, om de muzikale ontwikkeling te stimuleren....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op ontwikkelingslanden en rurale bevolkingsgroepen....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen verbinden, voorkeur voor mensen in achterstandsituatie

  Subsidie voor projecten die projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met een voorkeur voor praktische initiatieven ten behoeve van mensen in achterstandssituaties. Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.. Je kunt een aanvraag online indienen....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sporten kinderen, gehandicapt of bij gebrek aan financiële middelen

  Subsidie voor de ondersteuning van kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelfsprekend is vanwege hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Zowel aanvragen van organisaties als individuele aanvragen zijn mogelijk....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van publiek belang, mens en natuur en sociale initiatieven

  Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties

  Subsidie voor de emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties. Toepassing Emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsituaties door het geven van subsidies voor onderricht in de educatieve en verzorgende sector, waarin het vervaardigen van mode en kleding een wezenlijk onderdeel is. Aanvragen Schriftelijk.

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven gericht op kwetsbare groepen binnen de samenleving, w.o. arbeidsparticipatie en voedselzekerheid

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op primaire levensbehoeften, zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zingeving van kwetsbare groepen binnen de samenleving. In Nederland focust het fonds zich op arbeidsparticipatie (maatschappelijk ondernemen), internationaal op voedselzekerheid....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen, jongeren en ouderen

  Het financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goede doelen en projecten gericht op de positie van kwetsbare personen in de samenleving

  Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn....

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor humanitaire, sociale, culturele en filantropische projecten

  Subsidie voor humanitaire, sociale, culturele en filantropische projecten....

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de arbeidsmarkt of een betere samenleving

  Financiële ondersteuning van organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Het fonds richt zich hierbij op twee thema's: de bevordering van toegang tot de arbeidsmarkt en het bouwen aan een betere samenleving. ...

 21. Subsidies

  Subsidie gericht op armoedebestrijding en voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen en jongeren

  Subsidie voor projecten die tot doel hebben kinderen en jongeren bij de maatschappij te betrekken via openbare en vrij toegankelijke activiteiten. Je kunt maximaal 50% van de subsidie vergoed krijgen en je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben

  Financieel ondersteunen van Algemeen Nut Beogende Instellingen, waarbij de nadruk ligt op ANBI’s die de leefbaarheid en cultuur van Amsterdam als voornaamste doel hebben. Je kunt hierbij denken aan musea, theaters, theatergezelschappen, maatschappelijke instellingen, debatgenootschappen e.d....

 23. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor rotterdammers

  Financiële ondersteuning van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden....

 24. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking

  Financiële ondersteuning van organisaties, instellingen en individuen met als doel mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen....

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op duurzame zelfredzaamheid en kansarme mensen of bevolkingsgroepen in een achterstandssituatie

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op duurzame zelfredzaamheid en kansarme mensen of bevolkingsgroepen in een achterstandssituatie....

Pagina's