Subsidies en fondsen voor Actiegroepen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

    Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op een eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld

    Financiële ondersteuning van groepen, organisaties of sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld.  Het fonds richt zich hierbij op projecten die mobiliserend en inspirerend werken naar personen en organisaties en het niveau van individuele of etnische belangenbehartiging overstijgen. Voorkeur voor financiële ondersteuning van demonstraties, blokkades,...