Subsidies en fondsen voor Alzheimer

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor "tegendraadse denkers" enerzijds en steun aan zwakkeren anderzijds

  Financieel ondersteunen van onconventionele visies met name op het gebied van politiek, milieu, energie en zorg zodat kritisch denken wordt bevorderd door meningsvorming en debat te stimuleren...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. projecten gericht op de gezondheid en welzijn van mensen

  Subsidie voor goede doelen op het gebied van levensmiddelentechnologie die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid en welzijn van de mens. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten met...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Meerjarige subsidie voor algemeen nut beogende instellingen, stichtingen en verenigingen

  Langdurige financiële ondersteuning voor culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking. Het fonds zet in op langjarige ondersteuning door telkens...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheid, sport en sociaal welzijn

  Particuliere, internationale filantropische organisatie die subsidies verleent aan non-profit organisaties op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, onderzoek, gezondheid en sport, en sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Tilburg en omgeving

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die het algemeen belang dienen in de gemeente Tilburg en omstreken. Het kan daarbij gaan om projecten gericht op de educatie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

  Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes

  Financiële ondersteuning van wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes. Subsidiebedragen variëren van € 500 tot € 1000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar Lyme Neuroborreliose in Nederland en in het buitenland

  Financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek naar wetenschappelijk onderzoek naar Lyme Neuroborreliose in Nederland en in het buitenland. De hoogte van giften varieert en zal meestal tussen de...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie

  Subsidies voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie, o.a. fellowships, internationale stagebeurzen, co-financiering van onderzoek, Publiek-Private Samenwerking (PPS) en prijzen voor talentvolle...