Subsidies en fondsen voor Alzheimer

 • Subsidies,
  Fondsen

  Meerjarige subsidie voor algemeen nut beogende instellingen, stichtingen en verenigingen

  Langdurige financiële ondersteuning voor culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking. Het fonds geeft het doel van langjarige ondersteuning...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheid, sport en welzijn

  Particuliere, internationale filantropische organisatie die subsidies verleent aan non-profit organisaties op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, onderzoek, gezondheid en sport, en sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Tilburg en omgeving

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die gericht zijn op de gemeente Tilburg en directe omgeving. Per jaar is er ca. € 108.004 beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes

  Financiële ondersteuning van wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes. Toepassing Fonds gericht op het ondersteunen van wereldwijde initiatieven op het gebied...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar Lyme Neuroborreliose in Nederland en in het buitenland

  Financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek naar wetenschappelijk onderzoek naar Lyme Neuroborreliose in Nederland en in het buitenland. De hoogte van giften varieert en zal meestal tussen de...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Toepassing Alzheimer Nederland stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar dementie onder andere door subsidies te verstrekken...