Subsidies en fondsen voor Amateurkunst

 1. Subsidies

  Subsidie amateurkunstverenigingen i.v.m. COVID-19 maatregelen

  Subsidie voor amateurkunstverenigingen voor het treffen van maatregelen om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregelen, zodat op een verantwoorde wijze culturele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Per amateurkunstvereniging kan maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie kan online worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2500 en kan online worden aangevraagd....

 2. Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van inwoners die weinig deelnemen aan kunst en cultuur, erfgoed en archeologie gericht op publieksparticipatie en het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal. De subsidie bedraagt...

 3. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren. De inzet van vrijwilligers is hierbij van groot belang. Je kunt de subsidie online aanvragen. In totaal is er ca. € 12.240.000 per jaar beschikbaar. Per aanvraag is er...

 4. Fondsen, Sponsoring

  Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

  Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar verbinden. De subsidie kan online worden aangevraagd....

 5. Subsidies

  Subsidieafwijkende projecten amateurkunst

  Subsidie voor amateurkunstenaars die een project project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet individuele deskundigheidsbevordering....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor publieksgerichte projecten op het gebied van amateurkunst in de MPV regio

  Financiële ondersteuning van publieksgerichte projecten op het gebied van amateurkunst in de MPV regio waarin samenwerking tussen de kunstdisciplines gerealiseerd wordt en waarin wordt samengewerkt met professionals....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel. Culturele organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen , maar ook personen of groepen van personen kunnen terecht voor een bijdrage, bijvoorbeeld voor wijken of buurten. ...

 8. Subsidie voor culturele projecten in Amersfoort

  Financiële ondersteuning van culturele projecten, zoals muziek, wijkkunst, theater en film....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) in Almelo

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur en amateurkunst in Almelo. ...

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Ook verstrekt het fonds studiebeurzen.  ...

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie amateurkunst, Almelo

  Subsidie voor initiatieven en activiteiten op het gebied van amateurkunst in Almelo....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland.  Cultuurfonds op naam Het fonds is een CultuurFonds op Naam van het Prins Bernhard Cultuurfonds. U dient hier dan ook de aanvraag te doen. Aanvragen subsidie Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.  

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele projecten in de stad Haarlem

  Subsidie voor culturele projecten in de stad Haarlem.  Het fonds staat open voor zowel professionele als amateurkunstprojecten in alle disciplines. Bij de verdeling van het budget wordt grofweg de helft aan amateurkunstprojecten besteed en de andere helft aan professionele projecten. Activiteiten dienen binnen uiterlijk twaalf maanden na deze data plaats te vinden, met inachtneming van ca. 1...

 14. Subsidies

  Subsidie voor laagdrempelige culturele activiteiten

  Subsidie om het laagdrempelig culturele aanbod te versterken om daarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Friesland en haar bezoekers de kans te geven om actief en passief deel te nemen aan culturele activiteiten....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Amsterdamse kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers

  Verstrekt financiële bijdragen en advies aan Amsterdamse kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers. Doelstelling is het stimuleren van de de ontwikkeling, versterking en diversiteit van de kunsten in Amsterdam....