Subsidies en fondsen voor Amateurkunst

 • Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor stagiaires bij culturele organisaties en cultuurinstellingen

  Subsidie voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen en culturele organisaties als bijdrage voor het uitkeren van een vergoeding voor de invulling van een stage- of...

 • Fondsen,
  Sponsoring

  Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

  Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die het kunstleven in de regio Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal als dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied van beeldende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie afwijkende projecten amateurkunst

  Subsidie voor amateurkunstenaars die een project project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor publieksgerichte projecten op het gebied van amateurkunst in de MPV regio

  Financiële ondersteuning van publieksgerichte projecten op het gebied van amateurkunst in de MPV regio waarin samenwerking tussen de kunstdisciplines gerealiseerd wordt en waarin wordt samengewerkt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel. Culturele organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen, maar ook personen of groepen van personen kunnen terecht voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele initiatieven in Almelo

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur en amateurkunst in Almelo. Het fonds wil het grote fonds zijn voor kleine initiatieven. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor maatschappelijke en culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens &...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie amateurkunst, Almelo

  Subsidie voor initiatieven en activiteiten op het gebied van amateurkunst in Almelo. Per jaar is er ca. € 26.250 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, via een aanvraagformulier...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland

  Subsidie voor het ondersteunen van educatieve projecten op het terrein van de amateur podiumkunsten in Zuid-Kennemerland. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe tussen ca. € 250 en € 5.000...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor Amsterdamse kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers

  Verstrekt financiële bijdragen en advies aan Amsterdamse kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers. Doelstelling is het stimuleren van de ontwikkeling, versterking en diversiteit...