Subsidies en fondsen voor Analfabetisme

  1. Subsidies

    Subsidie gericht op laaggeletterdheid, taalachterstanden en maatschappelijke participatie

    Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid en het bevorderen van lezen, waardoor ook wordt bijgedragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet er een bibliotheek bij de aanvraag betrokken zijn. De subsidie bedraagt maximaal 60.000 euro en de subsidie kan online aangevraagd worden....