Subsidies en fondsen voor Antroposofie

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor heilpedagogie en sociaaltherapie

    Subsidie voor innovaties en nieuwe initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en sociaal therapie, die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de antroposofische gehandicaptenzorg in Nederland. De subsidies bedragen per project liggen per project gemiddeld tussen de € 2.000 en € 10.000. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail, waarbij je een projectomschrijving en een dekkingsplan...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden, op basis van het gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner

    Fonds gericht op het financieel ondersteunen van mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van de antroposofie. Per jaar is er ca. € 9.000 subsidie beschikbaar....