Subsidies en fondsen voor Antroposofie

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden, op basis van het gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner

    Fonds gericht op het financieel ondersteunen van mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van de antroposofie. Per jaar is er ca. € 9.000 subsidie beschikbaar....