Subsidies en fondsen voor Archieven

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op deelname aan de informatiesamenleving

  Subsidie voor initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, en die gericht zijn op het opheffen van barrières om mee te kunnen doen aan de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

  Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Er is o.a. subsidie mogelijk voor kunstaankopen door Nederlandse musea en erfgoedinstellingen, voor het presenteren van werk en publicaties over...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

  Subsidie voor de conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn door...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de geschiedenis van de techniek, in het bijzonder op het terrein van de ontwikkeling van de informatica en de bijbehorende apparatuur...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie behoud en beschikbaarstelling documentair erfgoed

  Het fonds richt zich op behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen met het doel om de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen

  Subsidie voor ondersteunen van projecten op het gebied van cultureel erfgoed en podiumkunsten in Noord-Groningen. Er is subsidie beschikbaar voor o.a. tentoonstellingen, festivals, ontsluiting en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie historisch geschriften

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het restaureren en/of conserveren, raadplegen en/of archiveren van historisch waardevolle geschriften. De subsidie bedraagt over het algemeen...