Subsidies en fondsen voor Architecten

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor bevordering van de cultureel en het klimaat in Nederland

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder. Per jaar is er zo'n €325.000 euro...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie internationalisering en internationale samenwerking in de creatieve industrie

  Subsidie voor projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context en waarvan...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige experimenten in de creatieve industrie

  Subsidie voor het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie door professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus. De regeling staat open...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor de organisatie van grootschalige Nederlandse festivals en uitzonderlijke presentaties (o.a. tentoonstellingen en manifestaties) op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs

  Subsidie voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs daartussen. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor maatschappelijke en culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens &...