Subsidies en fondsen voor Asielzoekers

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jongeren en ouderen

  Het R.C. Maagdenhuis verstrekt financiële steun voor projecten voor jongeren en ouderen in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men steunt mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie....

 3. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in de derde wereld

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld....

 4. Subsidies

  Subsidie realisatie nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning

  Subsidie voor de realisatie en het gedurende vijf jaar in stand houden van nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vreemd genoeg omschreven als vergunninghouders).  De subsidie is bedoeld om huisvesting zonder woonfunctie om te bouwen tot woonvoorziening. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor slachtoffers van een oorlog

  Financiële ondersteuning van slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen, die in beginsel hun leven in Nederland weer oppakken en hier hun toekomst tegemoet zien....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten kwetsbare mensen en armoedebestrijding, w.o. dak- en thuislozen en kansarme jeugd

  Subsidie voor kwetsbaren in de samenleving, en armoede bestrijding, met als aandachtsgebied dak- en thuislozen en kansarme jeugd. Kwetsbaren in de samenleving omvat een grotere groep, zo zou je bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers ook kunnen kwalificeren als dak- en thuislozen. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele noodhulp. De projecten vinden in principe plaats in de regio...

 7. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen, bijvoorbeeld voor kosten die zich kunnen voordoen bij gezinhereniging....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze...

 9. Subsidies

  Subsidie voor nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz

  Subsidie voor het in de praktijk verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het kan hierbij gaan om een algemeen project, maar ook om een project specifiek gericht op het verbeteren van de  psychosociale zorg aan vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad. De subsidie bedraagt maximaal 70.000 euro per project, en kan o...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunstenaars met een achtergrond als vluchteling

  Subsidie om beeldend kunstenaars met een vluchtelingverleden de mogelijkheid te bieden een kunstenaarspraktijk in Nederland op te bouwen. De subsidie bedraagt 19.000 euro, en is bestemd voor de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Daarnaast ontvangt men ondersteuning in de vorm van een mentortraject. Je kunt de subsidie online aanvragen....