Subsidies en fondsen voor Asielzoekers

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten

  Subsidie voor individuele vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige verblijfsdocumenten. Hierbij gaat het om zaken als voeding, kleding, medische zorg en onderwijs, maar ook om...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie van vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. Hierbij...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële steun voor oorlogslachtoffers

  Financiële ondersteuning voor slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen die in Nederland als vluchteling een nieuw leven en een toekomst moeten opbouwen. De subsidie kan een tegemoetkoming...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen zonder thuis

  Subsidie voor organisaties en projecten die ervoor zorgen dat er in de samenleving een plek is voor iedereen en dat er voor iedereen een thuis is zodat mensen in kwetsbare situaties niet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid, vrouwenrechten en ongedocumenteerden in Nederland en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen, bijvoorbeeld voor kosten die zich kunnen voordoen bij gezinhereniging. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 • Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een...

 • Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke projecten op het gebied van natuur

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de natuur en samenleving in de provincie Overijssel. Er zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor projecten die de...