Subsidies en fondsen voor Asielzoekers

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jongeren en ouderen

  Het R.C. Maagdenhuis verstrekt financiële steun voor projecten voor jongeren en ouderen in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men steunt mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie....

 3. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in de derde wereld

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld....

 4. Subsidies

  Subsidie realisatie nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning

  Subsidie voor de realisatie en het gedurende vijf jaar in stand houden van nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vreemd genoeg omschreven als vergunninghouders).  De subsidie is bedoeld om huisvesting zonder woonfunctie om te bouwen tot woonvoorziening. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor slachtoffers van een oorlog

  Financiële ondersteuning van slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen, die in beginsel hun leven in Nederland weer oppakken en hier hun toekomst tegemoet zien....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten kwetsbare mensen en armoedebestrijding, w.o. dak- en thuislozen en kansarme jeugd

  Subsidie voor kwetsbaren in de samenleving, en armoede bestrijding, met als aandachtsgebied dak- en thuislozen en kansarme jeugd. Kwetsbaren in de samenleving omvat een grotere groep, zo zou je bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers ook kunnen kwalificeren als dak- en thuislozen. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele noodhulp. De projecten vinden in principe plaats in de regio...

 7. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen, bijvoorbeeld voor kosten die zich kunnen voordoen bij gezinhereniging....

 8. Subsidies

  Subsidie integratie asielzoekers

  Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de gemeenschap en die gericht zijn op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor de integratieproblematiek. Subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project of de activiteit, tot een maximum van € 12.500,­....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze...