Subsidies en fondsen voor Asielzoekers

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen en scholen voor oplossen problemen vluchtelingenkinderen in Midden-Oosten en Europa

  Internationale subsidie voor het maatschapelijk middenveld en scholen voor het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen voor de problemen van vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten en Europa. Hoewel er ook andere initiatieven ondersteund kan worden heeft het fonds de voorkeur aan projecten die zich richten op de de identificatie van innovatieve en impactvolle benaderingen om...

 2. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren. De inzet van vrijwilligers is hierbij van groot belang. Je kunt de subsidie online aanvragen. In totaal is er ca. € 12.240.000 per jaar beschikbaar. Per aanvraag is er...

 3. Subsidies

  Subsidie realiseren perspectief voor vreemdelingen vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. De subsidie kan o.a. betrekking hebben op de intake en screening, woonbegeleiding, juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding, toekomstoriëntatie en terugkeerbegeleiding. De...

 4. Subsidies

  Subsidie sociale cohesie

  Subsidie voor projecten gericht op de sociale cohesie binnen een wijk, dorp of gemeente, waarbij het met name gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid binnen de woonomgeving. Maar je subsidieaanvraag kan net zo goed betrekking hebben op het mogelijk maken van nieuwe activiteiten die mensen gezamenlijk binnen een buurt of wijk ondernemen. Het kan ook gaan om nieuwe...

 5. Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke projecten op het gebied van natuur

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de natuur en de samenleving. Er zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor projecten die de relatie van kinderen met de natuur verbeteren, voor toename en kwaliteitsverbetering van de natuur in de bebouwde omgeving en een interessante: voor projecten die bijdragen aan de groenbeleving van bijvoorbeeld jongeren met...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze...

 7. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen, bijvoorbeeld voor kosten die zich kunnen voordoen bij gezinhereniging. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, het ingevulde formulier kun je vervolgens per mail versturen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten kwetsbare mensen en armoedebestrijding, w.o. dak- en thuislozen en kansarme jeugd

  Subsidie voor kwetsbaren in de samenleving, en armoede bestrijding, met als aandachtsgebied dak- en thuislozen en kansarme jeugd. Kwetsbaren in de samenleving omvat een grotere groep, zo zou je bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers ook kunnen kwalificeren als dak- en thuislozen. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele noodhulp. De projecten vinden in principe plaats in de regio...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor slachtoffers van een oorlog

  Financiële ondersteuning van slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen, die in beginsel hun leven in Nederland weer oppakken en hier hun toekomst tegemoet zien....

 10. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld. Je kunt de ondersteuning online aanvragen...

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jongeren en ouderen

  Het R.C. Maagdenhuis verstrekt financiële steun voor projecten voor jongeren en ouderen in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men steunt mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie....