Subsidies en fondsen voor Asielzoekers

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten voor jongeren en ouderen

  Het R.C. Maagdenhuis verstrekt financiële steun voor projecten voor jongeren en ouderen in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men steunt mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie....

 3. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in de derde wereld

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld....

 4. Subsidies

  Subsidie realisatie nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning

  Subsidie voor de realisatie en het gedurende vijf jaar in stand houden van nieuwe woonvoorzieningen ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (vreemd genoeg omschreven als vergunninghouders).  De subsidie is bedoeld om huisvesting zonder woonfunctie om te bouwen tot woonvoorziening. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor slachtoffers van een oorlog

  Financiële ondersteuning van slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen, die in beginsel hun leven in Nederland weer oppakken en hier hun toekomst tegemoet zien....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten kwetsbare mensen en armoedebestrijding, w.o. dak- en thuislozen en kansarme jeugd

  Subsidie voor kwetsbaren in de samenleving, en armoede bestrijding, met als aandachtsgebied dak- en thuislozen en kansarme jeugd. Kwetsbaren in de samenleving omvat een grotere groep, zo zou je bijvoorbeeld de uitgeprocedeerde asielzoekers ook kunnen kwalificeren als dak- en thuislozen. Ook is er subsidie mogelijk voor individuele noodhulp. De projecten vinden in principe plaats in de regio...

 7. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen

  Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen, bijvoorbeeld voor kosten die zich kunnen voordoen bij gezinhereniging....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

  Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze...

 9. Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke projecten op het gebied van natuur

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen de natuur en de samenleving. Er zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor projecten die de relatie van kinderen met de natuur verbeteren, voor toename en kwaliteitsverbetering van de natuur in de bebouwde omgeving en een interessante: voor projecten die bijdragen aan de groenbeleving van bijvoorbeeld jongeren met...

 10. Subsidies

  Subsidie sociale cohesie

  Subsidie voor projecten gericht op de sociale cohesie binnen een wijk, dorp of gemeente, waarbij het met name gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid binnen de woonomgeving. Maar je subsidieaanvraag kan net zo goed betrekking hebben op het mogelijk maken van nieuwe activiteiten die mensen gezamenlijk binnen een buurt of wijk ondernemen. Het kan ook gaan om nieuwe...

 11. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie beschermen rechten en non-discriminatie tijdens COVID-19 pandemie

  Subsidie voor projecten die de grondrechten en non-discriminatie in deze tijd van ongekende COVID-19 crisis beschermen en bevorderen. De regeling staat open voor verschillende soorten organisaties, waaronder: maatschappelijke organisaties, non-profitorganisaties, sociale ondernemers, nationale en multilaterale overheidsinstellingen, lokale overheidsinstanties, bedrijven/ondernemingen uit de...

 12. Subsidies

  Subsidie realiseren perspectief voor vreemdelingen vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. De subsidie kan o.a. betrekking hebben op de intake en screening, woonbegeleiding, juridische begeleiding, casemanagement en maatschappelijke begeleiding, toekomstoriëntatie en terugkeerbegeleiding. De...