Subsidies en fondsen voor Astma

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten en activiteiten

  Subsidie voor kleinschalige wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD en activiteiten van, voor en door patiënten met astma of COPD. Jaarlijks is een bedrag van ongeveer...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen met chronische aandoening

  Subsidie voor het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie. Het fonds heeft in de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie proefschriften op het terrein van astma, COPD of zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor de verspreiding van wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het terrein van astma, COPD of zeldzame chronische longziekten. Je kunt tot maximaal €700 euro vergoed krijgen. Aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor onderzoek naar longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten, waaronder astma, COPD en zeldzame chronische longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen...