Subsidies en fondsen voor Ballet

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, jonge wetenschappers en projecten met historische en/of artistieke waarde

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde. Daarnaast richt het fonds zich op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor podiumkunst instellingen én beginnende professionele podiumkunstenaars

  Financieel ondersteunen van instellingen of projecten van algemeen belang in Nederland op het gebied van wetenschap, cultuur, kunst of weldadigheid. Hierbij richt het fonds zich in het bijzonder op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie en cultuur in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van medische, sociale, educatieve en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland, zoals gehandicaptenzorg in de derde wereld en kleinschalige opera en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jong talent podiumkunsten

  Ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet. De financiële ondersteuning is bedoeld voor zaken als een eigen kunstproject, studiebeurzen, stages en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Nederlandse projecten in het algemeen belang van mens en/of dier

  Financiële ondersteuning van projecten in Nederland die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij o.a. om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke werk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van dans, klassiek ballet en werelddans

  Financiële ondersteuning van (educatieve)projecten voor jongeren op het terrein van de dans, met een voorkeur voor klassiek ballet en werelddans. Het fonds kent drie keer per jaar bedragen toe...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Versterken van het regionale culturele aanbod op het gebied van de podiumkunsten

  Versterken van het regionale culturele aanbod op het gebied van podiumkunsten, bevorderen en faciliteren dat meer mensen vaker van toneel- en muziektheateraanbod gebruik (kunnen) maken en het onder de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan sport of cultuur te doen, zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor klassieke muziek, beeldende kunst en ballet

  Subsidie voor projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet. In het verleden is subsidie verstrekt aan o.a. muziekfestivals, muziektheaterproducties en educatieprojecten. De...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor balletdansers en klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van jonge balletdansers en jonge klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument. Daarnaast ondersteunt...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie of beurs jonge talentvolle balletdansers of danseressen

  Financieel ondersteunen van jonge talentvolle balletdansers of danseressen via een beurs of project, bijvoorbeeld voor het volgen van een PhD Choreografie, een internationaal dansprogramma of het...