Subsidies en fondsen voor Ballet

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier op het gebied van sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauratie en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van dans, klassiek ballet en werelddans

  Financiële ondersteuning van (educatieve)projecten voor jongeren op het terrein van de dans, met een voorkeur voor klassiek ballet en werelddans....

 3. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde theaters en gezelschappen

  Financiële ondersteuning van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde theaters en gezelschappen zodat grootschalige voorstellingen in het hele land te zien zullen blijven. ...

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie of beurs jonge talentvolle balletdansers of danseressen

  Financieel ondersteunen van jonge talentvolle balletdansers of danseressen via een beurs of project....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor balletdansers en klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van jonge balletdansers en jonge klassiek geschoolde musici voor een vervolgopleiding of voor de aankoop van een passend instrument. Daarnaast het financieel ondersteunen van projecten op het terrein van de klassieke muziek....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor klassieke muziek, beeldende kunst en ballet

  Subsidie voor projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor medische, sociale en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland

  Financiële ondersteuning van medische, sociale en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast ondersteuning voor projecten gericht op sociale cohesie en het terugdringen van de agressie in de samenleving....

 8. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet. De financiële ondersteuning is bedoeld voor zaken als een eigen kunstproject, studiebeurzen, stages en/of aanvullende opleidingen gericht op de professionele ontwikkeling van de jonge kunstenaar. De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per persoon....