Subsidies en fondsen voor Basisonderwijs

 1. Prijzen

  Twaajaarlijkse prijs voor scholen

  Twaajaarlijkse prijs voor een school die erin geslaagd is op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie, met creativiteit en inventiviteit en overdraagbaar naar andere scholen. De twee landelijke winnaars ontvangen een geldbedrag van € 7.000,-....

 2. Fondsen, Beurzen

  Beurs tegemoetkoming dagopleiding in het voortgezet onderwijs

  Tegemoetkoming in de opleidingskosten voor een dagopleiding in het voortgezet onderwijs. De bijdrage die kan worden toegekend is ca. € 270,- per persoon....

 3. Subsidies

  Lumpsum financiering en prestatiebox basisonderwijs en voortgezet onderwijs

  Financiering van onderwijsinstellingen met aanvullende bedragen voor opbrengstgericht werken en professionalisering van leraren en schoolleiders. ...

 4. Fondsen

  Subsidie voor het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het geven van onderwijs op basis- en middelbare scholen en het beschikbaar stellen van gelden en leermiddelen en het verrichten van handelingen welke verband houden met het geven van onderwijs....

Pagina's