Subsidies en fondsen voor Basketbal

 • Sponsoring

  Sponsoring regionale sportinitiatieven en sportevenementen

  Sponsoring van regionale activiteiten op het gebied van sport en bewegen door verenigingen, clubs of projecten. De sponsoringovereenkomst kan worden aangegaan voor een periode van maximaal een jaar en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen en jongeren die om financiële reden geen sport- of cultuurlessen kunnen volgen.

  Financiële ondersteuning waardoor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie om kinderen in achterstandsituatie aan kunstbeoefening te laten doen

  Subsidie om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan sport of cultuur te doen, zodat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles...