Subsidies en fondsen voor Bedreigde diersoorten

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie projecten internationale natuurbescherming

    Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden....

  2. Subsidies

    Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten

    Subsidie voor projecten gericht op bedreigde plant- en diersoorten, het opstellen van een soortenmanagementplan en het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen en natuurlijke personen. De subsidie...