Subsidies en fondsen voor Bedreigde diersoorten

  1. Fondsen

    Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna

    Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het redden van kritisch bedreigde flora en fauna. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor de tropische en subtropische regio's van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Als je uit een ontwikkeld land komt, kun je je project nog wel aanmelden, maar krijgt krijgt het een...

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie projecten internationale natuurbescherming

    Financiële ondersteuning van projecten gericht op internationale natuurbescherming, met name gericht op op bedreigde soorten en ecosystemen en / of belangrijke biodiversiteitsgebieden....