Subsidies en fondsen voor Beeldende kunst

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, gericht op kinderen en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten waarbij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met verschillende leefwerelden meer met elkaar verbonden raken via muziek, dans en beeldende Kunst. Hierbij heeft...

 • Subsidies

  Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie bedoeld voor makers en culturele organisaties in de provincie Noord-Brabant die een ontwikkelambitie hebben op zowel artistiek als zakelijk gebied. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie cultuurprojecten Noord Veluwe en Zwolle

  Financiële ondersteuning voor culturele projecten in Noord Veluwe en Zwolle. Organisaties en personen die zich richten op cultuur, monumentenzorg, cultuurhistorie, klassieke muziek en beeldende kunst...

 • Subsidies

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs

  Deze subsidieregeling is bedoeld om samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en organisaties in de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs in de provincie Noord-Holland te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en ondersteunen kunstaankopen door musea

  Financieel ondersteunen van kunstenaars en het subsidiëren van kunstaankopen door musea. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Toepassing Het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beeldende kunst, kunstnijverheid en toneel

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, publicaties, proefschriften, tentoonstellingen of andere publieke manifestaties die gericht zijn op beeldende kunst, kunstnijverheid en toneel...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bevordering van behoud van kunst in Nederland en o.a. ondersteuning van musea

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op bevordering van behoud van kunst in Nederland, het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties, actief...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele instellingen en wetenschap

  Subsidie voor professionele individuele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan of een nieuwe richting op willen gaan en voor culturele instellingen op het gebied van kunst, cultuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, monumenten, natuurbehoud en innovatie

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in Nederland die de natuurwaarden versterken, monumenten behouden, beeldende kunst bevorderen en ontwikkelen of beeldende kunstenaars...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele projecten, en projecten op het gebied van natuur en landschap

  Financiële ondersteuning van projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector, of op het gebied van natuur en landschap in Maastricht en...

 • Fondsen,
  Sponsoring

  Subsidie voor instellingen met een cultureel doel, die een culturele activiteit willen organiseren

  Financiële ondersteuning van instellingen die een culturele activiteit in de regio Twente willen organiseren. De activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan

  Subsidie voor instellingen gericht op talentontwikkeling en professionalisering van professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die het kunstleven in de regio Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal als dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied van beeldende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, onderwijs en kunst

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, kunsten en wetenschap in de gemeente Rotterdam en directe omgeving, met name op basis van culturele invalshoek. De...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor nieuwe projecten kunst en cultuur

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. De subsidie kan aangevraagd door instellingen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Subsidie gericht op het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst en om kunstenaars door te laten breken met hun werk

  Elk jaar selecteert het fonds een onbekende, veelbelovende Nederlandse kunstenaar die een duwtje in de rug kan gebruiken. De geselecteerde kunstenaar gaat op reis om inspiratie op te doen voor nieuw...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, culturele instellingen en kunstinitiatieven

  Subsidie voor projecten in de regio Utrecht, gericht op het bevorderen van de aandacht van het publiek voor tentoonstellingen, kunstmanifestaties en kunstprojecten. Daarnaast is er subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie combineren moderne beeldende kunst en dans

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten waarin moderne beeldende kunst en dans worden gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn dansproducties, manifestaties, theaterproducties en tentoonstellingen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstbeoefening en wetenschappelijk onderzoek

  Financiële ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij heeft het fonds een voorkeur voor kleinschalige projecten waar haar bijdrage echt het verschil kan maken, Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor film- en nieuwe media-storytellingprojecten die aspecten van ongelijkheid onderzoeken

  Subsidie verstrekt door een internationaal fonds voor door creatieven gedreven film- en nieuwe media-verhaalprojecten die aspecten van ongelijkheid onderzoeken, evenals de organisaties en netwerken...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, materialen kunstenaars en voor evenementen en activiteiten van kunstenaars

  Subsidie voor individuele kunstenaars uit alle disciplines voor de aanschaf van materialen om zo te kunnen professionaliseren met de beroepspraktijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor individuele...

 • Sponsoring

  Sponsoring van kunst, kunstenaars, musea en natuurbehoud

  Sponsoring van kunst, cultuur, kunstenaars en musea, mede gericht op het behoud en opbouw van het cultureel erfgoed. Daarnaast sponsort het bedrijf sinds kort ook klimaatbestendige natuurontwikkeling...