Subsidies en fondsen voor Beeldende kunstenaars

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) in Almelo

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur en amateurkunst in Almelo. ...

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Ook verstrekt het fonds studiebeurzen.  ...

 3. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor personen en instellingen werkzaam op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap

  Jaarlijkse prijs die wordt toegekend aan personen en instellingen werkzaam op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap. Aan de prijs is o.a. een geldbedrag van € 5.000 verbonden....

 4. Fondsen, Prijzen

  kunstprijs voor muziek, dans, beeldende kunst en theater in Noord-Brabant

  Jaarlijkse kunstprijs voor muziek, dans, beeldende kunst en theater in Noord-Brabant. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden....

 5. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland

  Subsidie voor pas afgestuurde, getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, vrouwen

  Subsidie voor het ondersteunen van beeldende kunstenaars vanaf 35 jaar, van het vrouwelijke geslacht....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten musea op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek

  Het financieel ondersteunen van museale projecten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

  Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan financiële bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied  van beeldende kunst en cultureel erfgoed....

 9. Fondsen, Beurzen

  Tweejaarlijks stipendium voor beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht

  Tweejaarlijks stipendium dat afwisselend toekomst aan beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht. Het stipendium bestaat uit een geldbedrag en de mogelijkheid om te exposeren in het Centraal Museum Utrecht....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap

  Financiële ondersteuning van projecten met culturele, ideële of sociale strekking. Naast ondersteuning van de wetenschap steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst....

 11. Prijzen

  Stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. De prijs ter waarde van €10.000 wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. ...

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuur, monumenten en beeldende kunst

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op versterking van natuurwaarden, behoud van monumenten, bevordering en ontwikkeling van de beeldende kunst, ondersteuning van beeldende kunstenaars en ondersteuning van idee naar realisatie van innovatieve concepten....

 13. Subsidie voor culturele projecten in Amersfoort

  Financiële ondersteuning van culturele projecten, zoals muziek, wijkkunst, theater en film....

 14. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Borgen en garantiestellingen

  Subsidies en financiering kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten

  Financiering van kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten, versterking van het cultuursysteem en bijdragen aan de vernieuwing van financiering in cultuur. Je kunt bij het fonds een aanvraag doen voor een ontwikkelproject of voor een (inter)nationaal project....

 15. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jonge musici en beeldend kunstenaars

  Subsidie voor jonge musici, met een opleiding klassieke muziek, en beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding in het buitenland of de aankoop van een passend instrument. Daarnaast kunnen projecten ten behoeve van deze talenten worden ondersteund....

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel. Culturele organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen , maar ook personen of groepen van personen kunnen terecht voor een bijdrage, bijvoorbeeld voor wijken of buurten. ...

 17. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek....

 18. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord

  Stimuleren van beeldende kunst in Nederland in de meest brede zin van het woord. De hoogte van subsidietoekenning zal maximaal ca. € 1.000 per aanvraag bedragen. ...

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie beeldende kunst en op het grensvlak van theater, poëzie, beeldende kunst en performance

  Subsidie voor speciale projecten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst en aan projecten op het grensvlak van theater, poëzie, beeldende kunst en performance en waarvoor niet of nauwelijks elders subsidiemogelijkheden bestaan. ...

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen en particuliere kunstenaars

  Subsidie voor organisaties en verenigingen in de ruimste zin van het woord. Ook particuliere kunstenaars kunnen voor subsidie in aanmerking komen....

 21. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor publicaties op het gebied van het expressionisme

  Financieel ondersteunen van publicaties op het gebied van expressionisme in de Nederlandse, Vlaamse en Duitse beeldende kunst en letterkunde en het aankopen van werken ten behoeve van de openbare collecties....

 22. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat

  Prijs van € 5.000,- voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe....

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Limburgse professionele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan en projecten die de culturele ontwikkeling kunnen bevorderen

  Financieel ondersteunen van initiatieven van professionele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan en het verstrekken van startsubsidies aan projecten die de culturele ontwikkeling kunnen bevorderen.  Speciale aandacht voor jonge professionals. Je hoeft als initiatiefnemer niet in Limburg gevestigd te zijn, maar je project moet wel een aanwijsbare relatie hebben met Limburg. ...

 24. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in Flevoland, gericht op cultuur en natuur

  Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie jonge kunstenaars en jonge wetenschappers

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde....

Pagina's