Subsidies en fondsen voor Beeldende kunstenaars

 1. Sponsoring

  Sponsoring van kunst, kunstenaars en musea

  Bank, van oudsher actief op het gebied van het verzamelen en ondersteunen van kunst, kunstenaars en musea. Het bedrijf heeft in 2015 de Nederlandse Kunstprijs geïntroduceerd....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) in Almelo

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur en amateurkunst in Almelo. ...

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Ook verstrekt het fonds studiebeurzen.  ...

 4. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor personen en instellingen werkzaam op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap

  Jaarlijkse prijs die wordt toegekend aan personen en instellingen werkzaam op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap. Aan de prijs is o.a. een geldbedrag van € 5.000 verbonden....

 5. Fondsen, Prijzen

  kunstprijs voor muziek, dans, beeldende kunst en theater in Noord-Brabant

  Jaarlijkse kunstprijs voor muziek, dans, beeldende kunst en theater in Noord-Brabant. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden....

 6. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland

  Subsidie voor pas afgestuurde, getalenteerde musici en beeldende kunstenaars voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, vrouwen

  Subsidie voor het ondersteunen van beeldende kunstenaars vanaf 35 jaar, van het vrouwelijke geslacht....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten musea op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek

  Het financieel ondersteunen van museale projecten op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst en keramiek....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

  Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan financiële bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied  van beeldende kunst en cultureel erfgoed....

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vormgevers of beeldend kunstenaars voor aanvullende opleiding in binnen- of buitenland

  Financieel ondersteunen van vormgevers of beeldend kunstenaars voor een aanvullende opleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop vormgeving (of beeldende kunst) en ambacht elkaar aanvullen. Bij onvoldoende aanvragen kunnen ook bijzondere projecten binnen de doelstelling worden ondersteund....

 11. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor professionele beeldende kunstenaars voor een vervolgopleiding in het binnen- of buitenland

  Financieel ondersteunen van professionele beeldende kunstenaars ten behoeve van een vervolgopleiding in het binnen- of buitenland....

 12. Fondsen, Beurzen

  Tweejaarlijks stipendium voor beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht

  Tweejaarlijks stipendium dat afwisselend toekomst aan beeldend kunstenaars en ontwerpers uit de provincie Utrecht. Het stipendium bestaat uit een geldbedrag en de mogelijkheid om te exposeren in het Centraal Museum Utrecht....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap

  Financiële ondersteuning van projecten met culturele, ideële of sociale strekking. Naast ondersteuning van de wetenschap steunt Ammodo projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beeldende kunst en podiumkunst....

 14. Prijzen

  Stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. De prijs ter waarde van €10.000 wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. ...

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en voor projecten op gebied van kunst, cultuur en maatschappij

  Subsidie voor kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor individuele kunstenaars....

 16. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse kunstenaars

  Prijs voor een hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. De prijs geeft de winnende kunstenaar een uniek podium in de Nederlandse kunstmarkt. Onderdeel hiervan is een expositie van het werk....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor experimentele kunst/cultuuruitingen van kunstenaars

  Het financieel ondersteunen van oorspronkelijke, gewaagde en experimentele kunst/cultuuruitingen van kunstenaars, hetzij individueel, hetzij in groepsverband....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuur, monumenten en beeldende kunst

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op versterking van natuurwaarden, behoud van monumenten, bevordering en ontwikkeling van de beeldende kunst, ondersteuning van beeldende kunstenaars en ondersteuning van idee naar realisatie van innovatieve concepten....

 19. Subsidie voor culturele projecten in Amersfoort

  Financiële ondersteuning van culturele projecten, zoals muziek, wijkkunst, theater en film....

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kunst beoefenaars

  Subsidie voor kunstbeoefenaars en het kortstondig gelegenheid bieden voor artist in residence. Toepassing Het ondersteunen van kunstbeoefenaars, kortstonding gelegenheid bieden voor artist in residence en het beheren van teksten die gerelateerd zijn aan de vriendenkring rondom de stichting. Aanvragen Zie contactgegevens.

 21. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Borgen en garantiestellingen

  Subsidies en financiering kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten

  Financiering van kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten, versterking van het cultuursysteem en bijdragen aan de vernieuwing van financiering in cultuur. Je kunt bij het fonds een aanvraag doen voor een ontwikkelproject of voor een (inter)nationaal project....

 22. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jonge musici en beeldend kunstenaars

  Subsidie voor jonge musici, met een opleiding klassieke muziek, en beeldend kunstenaars voor een vervolgopleiding in het buitenland of de aankoop van een passend instrument. Daarnaast kunnen projecten ten behoeve van deze talenten worden ondersteund....

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel

  Subsidie voor kleinere culturele initiatieven in de provincie Overijssel. Culturele organisaties kunnen een financiële bijdrage aanvragen , maar ook personen of groepen van personen kunnen terecht voor een bijdrage, bijvoorbeeld voor wijken of buurten. ...

 24. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

  Langlopende subsidieregeling voor cultuur en erfgoed en cultuur en maatschappij. Je kunt o.a. subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuur en erfgoed, en cultuur en maatschappij. Tot deze laatste categorie behoren o.a. de organisatie van festivals en manifestaties, projecten op het gebied van professionele podiumkunsten, projecten op het gebied van beeldende kunst en landschap en...

 25. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek....

Pagina's