Subsidies en fondsen voor Beeldende kunstenaars

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst, gericht op kinderen en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten waarbij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met verschillende leefwerelden meer met elkaar verbonden raken via muziek, dans en beeldende Kunst. Hierbij heeft...

 • Subsidies

  Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie bedoeld voor makers en culturele organisaties in de provincie Noord-Brabant die een ontwikkelambitie hebben op zowel artistiek als zakelijk gebied. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en ondersteunen kunstaankopen door musea

  Financieel ondersteunen van kunstenaars en het subsidiëren van kunstaankopen door musea. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Toepassing Het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele instellingen en wetenschap

  Subsidie voor professionele individuele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan of een nieuwe richting op willen gaan en voor culturele instellingen op het gebied van kunst, cultuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, monumenten, natuurbehoud en innovatie

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in Nederland die de natuurwaarden versterken, monumenten behouden, beeldende kunst bevorderen en ontwikkelen of beeldende kunstenaars...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, jonge wetenschappers en projecten met historische en/of artistieke waarde

  Financieel ondersteunen van het werk van jonge kunstenaars en jonge wetenschappers en het ondersteunen van projecten met historische en/of artistieke waarde. Daarnaast richt het fonds zich op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan

  Subsidie voor instellingen gericht op talentontwikkeling en professionalisering van professionals op het gebied van toneel, beeldende kunst, muziek en letterkunde tijdens het begin van hun loopbaan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Rotterdam

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die het kunstleven in de regio Rotterdam bevorderen, zowel op muzikaal als dramatisch en letterkundig gebied, alsmede op het gebied van beeldende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, onderwijs en kunst

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, kunsten en wetenschap in de gemeente Rotterdam en directe omgeving, met name op basis van culturele invalshoek. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor met name projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn om de kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren en/of te vergroten. Hierbij kan het kan projecten op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Subsidie gericht op het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst en om kunstenaars door te laten breken met hun werk

  Elk jaar selecteert het fonds een onbekende, veelbelovende Nederlandse kunstenaar die een duwtje in de rug kan gebruiken. De geselecteerde kunstenaar gaat op reis om inspiratie op te doen voor nieuw...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, culturele instellingen en kunstinitiatieven

  Subsidie voor projecten in de regio Utrecht, gericht op het bevorderen van de aandacht van het publiek voor tentoonstellingen, kunstmanifestaties en kunstprojecten. Daarnaast is er subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstbeoefening en wetenschappelijk onderzoek

  Financiële ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij heeft het fonds een voorkeur voor kleinschalige projecten waar haar bijdrage echt het verschil kan maken, Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele organisaties en andere cultuurmakers

  Subsidie voor culturele projecten die die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat en de ambities en doelstellingen uit het cultuurplan, zoals opgesteld door de subsidieverstrekker. Het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, materialen kunstenaars en voor evenementen en activiteiten van kunstenaars

  Subsidie voor individuele kunstenaars uit alle disciplines voor de aanschaf van materialen om zo te kunnen professionaliseren met de beroepspraktijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor individuele...

 • Sponsoring

  Sponsoring van kunst, kunstenaars, musea en natuurbehoud

  Sponsoring van kunst, cultuur, kunstenaars en musea, mede gericht op het behoud en opbouw van het cultureel erfgoed. Daarnaast sponsort het bedrijf sinds kort ook klimaatbestendige natuurontwikkeling...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Je kunt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse kunstinstellingen (internationaal) en kunstenaars

  Subsidie voor kunstinstellingen buiten Nederland die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen en voor kunstenaars die artistiek actief zijn in de professionele...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed

  Stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Er is o.a. subsidie mogelijk voor kunstaankopen door Nederlandse musea en erfgoedinstellingen, voor het presenteren van werk en publicaties over...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor grote en kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars in Nederland en de Verenigde Staten

  Subsidie voor innovatieve culturele en artistieke programma's in Nederland en de Verenigde Staten, gericht op de artistieke en culturele uitwisseling tussen deze twee landen. Het kan hierbij gaan om...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie beeldend kunstenaars

  Subsidie voor beeldend kunstenaars om zich verder te ontwikkelen als beeldend kunstenaar. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken om te experimenteren met nieuwe vormen of materialen of voor het...