Subsidies en fondsen voor Bejaarden

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele zaken en instellingen met een focus op woongelegenheid en monumentale gebouwen

  Deze subsidieregeling richt zich op het bevorderen of ondersteunen van culturele zaken en instellingen, met prioriteit op het verschaffen van woongelegenheid aan on- of minvermogenden en het behoud...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het algemeen subsidieprogramma staat open voor spontane aanvragen op het gebied van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie woonvoorzieningen en hofjes ouderen

  Financiële steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden. Voorbeelden van gesubsidieerde activiteiten zijn de restauratie van hofjes voor ouderen, of bijvoorbeeld...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. De voorkeur gaat uit naar meer individueel gerichte donaties. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder ouderen in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. € 52.000 euro beschikbaar voor het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen

  Financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Projecten die iets opstarten hebben voorkeur boven eenmalige projecten. De subsidiebedragen variërend van € 2.500 tot € 50.000,-...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten gericht op (kwetsbare) ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten gericht op (kwetsbare) ouderen. Projecten op het gebied van muziek, cultuur en/of beweging voor ouderen komen in aanmerking voor financiële steun. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Ondersteuning voor projecten met een maatschappelijk belang

  Ondersteuning van projecten met een maatschappelijk belang, zoals activiteiten bij onder meer zorginstellingen voor verstandelijke- en/of lichamelijke gehandicapten en verzorgingshuizen. Als relatie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten welzijn bejaarden en gehandicapte kinderen

  Financieel ondersteunen van bejaarden en gehandicapte kinderen in een armlastige gezinssituatie, en het eventueel financieel ondersteunen van andere goede doelen op het gebied van maatschappelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van ouderen in met name Friesland

  Subsidie voor ondersteuning van organisaties en projecten ten behoeve van het welzijn van ouderen/senioren. Je kunt hierbij denken aan projecten gericht op de verbetering van infrastructurele...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zelfstandig wonende ouderen in Den Haag

  Financiële en immateriële ondersteuning voor organisaties die zich richten op zelfstandig wonende personen boven de 70 jaar. De subsidie is met name bedoeld voor ouderen met beperkte financiële...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten bejaarden en geestelijk en lichamelijk gehandicapten

  Dit fonds steunt projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Subsidiebedragen liggen tussen de €500 en €100.000 euro. Aanvragen kunnen online worden...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gehandicapten en bejaarden, regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van gehandicapten en bejaarden, en organisaties werkzaam op dit gebied. Per jaar is er ca. € 6.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Toepassing...

 • Fiscale regelingen

  AOW pensioen

  De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen...