Subsidies en fondsen voor Bejaarden

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het fonds kent een aantal subsidieprogramma's. Het algemeen subsidieprogramma staat open...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie woonvoorzieningen en hofjes ouderen

  Financiële steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden. Voorbeelden van gesubsidieerde activiteiten zijn de restauratie van hofjes voor ouderen, of bijvoorbeeld...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen

  Financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Projecten die iets opstarten hebben voorkeur boven eenmalige projecten. De subsidiebedragen variërend van € 2.500 tot € 50.000,-...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten met een maatschappelijk belang

  Ondersteuning van projecten met een maatschappelijk belang. Toepassing Steun voor projecten met een maatschappelijk belang, zoals activiteiten bij onder meer zorginstellingen voor verstandelijke- en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten welzijn en bejaarden en gehandicapte kinderen

  Financieel ondersteunen van bejaarden en gehandicapte kinderen in een armlastige gezinssituatie, en het eventueel financieel ondersteunen van andere goede doelen op het gebied van maatschappelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zelfstandig wonende ouderen in Den Haag

  Financiële en immateriële ondersteuning voor organisaties die zich richten op zelfstandig wonende personen boven de 70 jaar. De subsidie is met name bedoeld voor ouderen met beperkte financiële...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)...

 • Fondsen

  Subsidie projecten bejaarden en geestelijk en lichamelijk gehandicapten

  Dit fonds steunt projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Toepassing Financiering van projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gehandicapten en bejaarden, regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van gehandicapten en bejaarden, en organisaties werkzaam op dit gebied. Per jaar is er ca. € 6.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Toepassing...

 • Fiscale regelingen

  AOW pensioen

  De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. U ontvangt het AOW-pensioen...