Subsidies en fondsen voor Bejaarden

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het fonds kent een aantal subsidieprogramma's. Het algemeen subsidieprogramma staat open...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie woonvoorzieningen en hofjes ouderen

  Financiële steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden. Voorbeelden van gesubsidieerde activiteiten zijn de restauratie van hofjes voor ouderen, of bijvoorbeeld...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen

  Financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Projecten die iets opstarten hebben voorkeur boven eenmalige projecten. De subsidiebedragen variërend van € 2.500 tot € 50.000,-...

 • Subsidies,
  Fondsen

  subsidie voor cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten

  Financieel ondersteunen van cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten. Het fonds verstrekt schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten met een maatschappelijk belang

  Ondersteuning van projecten met een maatschappelijk belang. Toepassing Steun voor projecten met een maatschappelijk belang, zoals activiteiten bij onder meer zorginstellingen voor verstandelijke- en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten welzijn en bejaarden en gehandicapte kinderen

  Financieel ondersteunen van bejaarden en gehandicapte kinderen in een armlastige gezinssituatie, en het eventueel financieel ondersteunen van andere goede doelen op het gebied van maatschappelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zelfstandig wonende hoogbejaarden

  Financiële en materiële ondersteuning voor zelfstandig wonende hoogbejaarde boven de tachtig. Toepassing Het verlenen van financiële en materiële hulp aan zelfstandig wonende hoogbejaarde – dat wil...

 • Fondsen

  Subsidie projecten bejaarden en geestelijk en lichamelijk gehandicapten

  Dit fonds steunt projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Toepassing Financiering van projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gehandicapten en bejaarden, regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van gehandicapten en bejaarden, en organisaties werkzaam op dit gebied. Toepassing Het fonds verstrekt giften aan gehandicapten en bejaarden in de regio Den Haag. Werkgebied...