Subsidies en fondsen voor Bejaarden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, medisch wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning senioren, gehandicapte kinderen en blinden

  Subsidie voor muzikaal kunstleven, wetenschappelijk onderzoek, bejaarden, gebrekkige kinderen, blinden en behoeftigen in het algemeen. Per jaar is er ca. € 48.592 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail of schriftelijk aanvragen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen weer laten deelnemen aan het maatschappelijke leven

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die leiden tot verbetering van de deelname van mensen aan het maatschappelijk leven. De doelgroep wordt gevormd door herstellenden in zijn algemeenheid en is daardoor breed (onder andere kinderen, jongeren, bejaarden, drugs- of alcohol verslaafden, etc.). Ook verleent het fonds steun aan rechtspersonen welke een algemeen maatschappelijk...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie welzijn ouderen

  Financiële steun aan projecten die het welzijn van ouderen bevorderen. Projecten die iets opstarten hebben voorkeur boven eenmalige projecten. De subsidiebedragen variërend van € 2.500 tot € 50.000,-....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ouderen, waaronder in de laatste levensfase

  Subsidies voor organisaties en projecten op het gebied van ouderen en ouderenzorg, waaronder het verzorgen van personen in de laatste levensfase. Per jaar is er ca. 45.000 euro beschikbaar voor het ondersteunen van organisaties en projecten....

 6. Subsidies, Fondsen

  subsidie voor cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten

  Financieel ondersteunen van cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten. Het fonds verstrekt schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van Nederland in bruikleen aan musea en andere instanties. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie aan organisaties en projecten gericht op het behoud van cultuur en economisch erfgoed én voor...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen, dementerende ouderen, muziek en allochtone ouderen. Per jaar is er ca. 450.000 euro beschikbaar, waarbij de toegezegde bedragen variëren van 650 tot 38.000 euro....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten met een maatschappelijk belang

  Ondersteuning van projecten met een maatschappelijk belang....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten welzijn en bejaarden en gehandicapte kinderen

  Financieel ondersteunen van bejaarden en gehandicapte kinderen in een armlastige gezinssituatie, en het eventueel financieel ondersteunen van andere goede doelen op het gebied van maatschappelijk welzijn....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor zelfstandig wonende hoogbejaarden

  Financiële en materiële ondersteuning voor zelfstandig wonende hoogbejaarde boven de tachtig. Toepassing Het verlenen van financiële en materiële hulp aan zelfstandig wonende hoogbejaarde – dat wil zeggen: personen van boven de tachtigjarige leeftijd – in gevallen waarin andere hulpverlenende instanties daarin niet adequaat voorzien. Regio  Den-Haag Aanvragen Zie contactgegevens.  

 11. Fondsen

  Subsidie projecten bejaarden en geestelijk en lichamelijk gehandicapten

  Dit fonds steunt projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. ...

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor gehandicapten en bejaarden, regio Den-Haag

  Financiële ondersteuning van gehandicapten en bejaarden, en organisaties werkzaam op dit gebied. Toepassing Het fonds verstrekt giften aan gehandicapten en bejaarden in de regio Den Haag. Werkgebied Regio Den-Haag. Aanvragen Schriftelijk.