Subsidies en fondsen voor Beroepsopleidingen

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de opleiding van kinderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de opleiding van kinderen. Per jaar is er ca. € 181.000 subsidie beschikbaar. Een deel van het bestemd voor opleiding van kinderen in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor voortgezet en middelbaar onderwijs

  Subsidie voor voortgezet en middelbaar onderwijs voor onderwijsdoeleinden en projecten waarvoor geen bekostiging langs reguliere weg, bijvoorbeeld via de overheid, kan worden verkregen. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie opleiding jongeren in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden als Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia, zodat ze een (beroeps)opleiding kunnen volgen. Aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studenten uit Azië en Afrika voor volgen van een opleiding in Nederland of het Verenigd Koninkrijk

  Subsidie voor personen uit Azië en Afrika gericht op het volgen van opleidingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van land- en bosbouw, watermanagement, kunst en geneeskunde. Een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur in ontwikkelingslanden. Het actuele beleid van het fonds is vooral gericht op het ondersteunen van projecten op...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor het volgen van een opleiding of cursus

  Subsidie voor het volgen van een opleiding of cursus door mensen die graag willen leren en zich willen ontwikkelen maar hier niet de financiële middelen voor hebben. De subsidie wordt rechtstreeks...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuureducatie van mbo-studenten

  Subsidie voor lokale samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuureducatie tussen culturele instellingen, mbo-instellingen en mbo-studenten. Het dient te gaan om projecten met een hedendaags aanbod...

 • Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor jong journalistiek prestatietalent

  Prijs voor jong/aankomend journalistiek presentatietalent in Nederland op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. Kandidaten dienen werkzaam te...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studie en opleiding van mensen ouder dan dertig jaar

  Financiële ondersteuning voor het volgen van een studie en opleiding. Het fonds is bestemd voor mensen ouder dan dertig jaar, die blijk geven van passie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen, maar...

 • Fondsen

  Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen en het financieel ondersteunen van particuliere op het gebied van basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding in de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve- of beroepsopleidingen voor kansarme jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die de kansen op werk vergroten voor achtergestelde jongeren. De focus ligt daarbij op educatieprogramma´s die ondersteuning bieden voor academische verbetering...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Microkrediet

  Subsidie voor vakonderwijs en microkredieten in met name ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op vakonderwijs en microkredieten, meestal in de derde wereld. Er is jaarlijks ca. € 60.000 euro aan subsidie beschikbaar. Per aanvraag bedraagt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in Bangladesh, China, India en Vietnam

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten in landen waar de producten van het aan het fonds verbonden modemerk worden gemaakt. Dit zijn momenteel Bangladesh, China, India en...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studies gericht op verschillende vormen van zelfontwikkeling

  Financiële ondersteuning voor studies gericht op verschillende vormen van zelfontwikkeling. Denk hierbij aan een antroposofische beroepsopleiding, een cursus of een training. Subsidiebedragen liggen...