Subsidies en fondsen voor Bijbel

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek, zorg en ontwikkelingssamenwerking

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, de behandeling en bestrijding van ziekten en ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Per jaar is er ca. 25.000 euro subsidie beschikbaar....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van bijbelverspreiding en zending. Per jaar is er tussen de 80.000 en 145.000 euro beschikbaar....

 3. Fondsen

  Subsidie bevordering godsdienst en/of bijbelverspreiding

  Ondersteunen van projecten gericht op het bevorderen van de kennis van het Heilige Schrift en het godsdienstige leven, o.a. via bijbelverspreiding....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontsluiting van de bijbel in het Nederlands taalgebied

  Het financieel ondersteunen van projecten en instellingen gericht op de ontsluiting van de bijbel in het Nederlands taalgebied. Het laatste boekjaar is er 101.928 euro aan subsidie verstrekt....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie cultuur en natuurbehoud, voorkeur erfgoed

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Er is een zekere voorkeur het ondersteunen van doopsgezind  erfgoed, zoals restauratie van kerkgebouwen en kerktoren, maar er ook subsidie verstrekt voor andere projecten. De subsidie bedraagt gemiddeld ca. 15.000 euro. je kunt de subsidie online aanvragen....