Subsidies en fondsen voor Bijbel

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerken en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor kerken en semi-kerkelijk instellingen die voortkomen uit de gereformeerde traditie, nu onderdeel. van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook worden er projecten in ontwikkelingslanden...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied

  Subsidie voor personen, organisaties en projecten op zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied. Het kan o.a. gaan om structurele hulp door financiële sponsoring van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek, zorg en ontwikkelingssamenwerking

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, de behandeling en bestrijding van ziekten en ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Je kunt de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. zorg en welzijn, ontwikkelingswerk en bescherming van dieren en natuur

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, ontwikkelingswerk, bescherming van dieren en natuur en het bevorderen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie bevordering godsdienst en/of bijbelverspreiding

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het bevorderen van de kennis van het Heilige Schrift en het godsdienstige leven, o.a. via bijbelverspreiding. In het verleden is er subsidie verstrekt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie cultuur en natuurbehoud, bij voorkeur erfgoed

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Er is een zekere voorkeur voor het ondersteunen van het doopsgezinde erfgoed, zoals restauratie van...