Subsidies en fondsen voor Biseksuele vrouwen

 1. Subsidies

  Subsidie voor vrouwenemancipatie en emancipatie van o.a. LHBTI-personen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op vrouwenemancipatie en de emancipatie van LHBTI-personen en personen die zich niet (geheel) identificeren met of conformeren aan de algemene heteronormatieve genderpatronen en normen. Hierbij kan het o.a. gaan om projecten die zich richten op kansengelijkheid, weerbaarheid, economische zelfstandigheid of bewustzijn. In totaal is er €...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor rechten van feministen, vrouwen en trans- en intersekse personen

  Subsidie voor ambitieuze organisaties en initiatieven die vechten voor de rechten van feministen en vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen geleid door en voor vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen uit de hele wereld. Interessant aan deze subsidie is dat je als aanvrager mede de prioriteiten van de desbetreffende aanvraagperiode kunt bepalen samen met de anders aanvragers,...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van jongeren, vrouwen en kinderen. Het fonds is vooral gericht op Nederland. De subsidie bedraagt tussen de € 750 en € 13.875 er aanvraag. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vrouwen

  Subsidie voor organisaties en projecten die het algemeen belang beogen en zich richten op de opheffing van de achterstelling van vrouwen. Ook projecten die voor derden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door een koepelorganisatie, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Je kunt maximaal driemaal in een periode van vijf jaar een subsidieaanvraag bij het fonds indienen. Je kunt de subsidie per e...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bevorderen gendergelijkheid in sport

  Internationaal fonds gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten gericht op gendergelijkheid binnen sport, waarbij het fonds een wereld voor ogen heeft waarin alle meisjes en vrouwen gebruik maken van hun recht om te sporten. Het fonds richt zich hierbij op het ondersteunen van feministische organisaties en hyperlokale oplossingen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 dollar. Het...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie emancipatie LHBTI's

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de brede thema's rondom emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti's) in Zeeland. Het verstrekende fonds maakt maakt bij de aanvragen geen onderscheid tussen projecten van particulieren of organisaties. Per jaar is er circa 4.500 euro subsidie beschikbaar. Vanaf 1.000...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vrouwvriendelijke initiatieven

  Financiële ondersteuning van vrouwvriendelijke initiatieven....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten welzijn van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

  Subsidie voor projecten die leiden tot een groter welzijn van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland. ...

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies voor organisaties en initiatieven gericht op de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden en/of transgenders

  Subsidies voor organisaties en initiatieven gericht op de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden en/of transgenders vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief. Het fonds ondersteunt ook vrouwenfondsen. Het afgelopen jaar is er in totaal € 5.559.845 aan subsidie verstrekt. Per aanvraag bedraagt de subsidie gemiddeld € 24.278....