Subsidies en fondsen voor Blindenbibliotheek

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op blinden en slechtzienden

  Financiële ondersteuning van innovatieve projecten die zich richten op mensen die slechtziend of blind zijn....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op blinde en slechtziende mensen. Projecten moeten gericht zijn op revalidatie en/of beter leren leven met de beperking, dus niet gericht op genezing....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, voor organisaties die zich richten op mensen met een visuele handicap en visueel gehandicapten

  Het fonds van Stichting Blinden-Penning verstrekt subsidies voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek, aan instellingen en organisaties voor of van blinden en slechtzienden en aan particulier visueel gehandicapten in de regio Amsterdam....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor visueel gehandicapten

  Financiële ondersteuning gericht op mensen met een visuele handicap, personen die (in)direct werkzaam of in opleiding zijn ten behoeve van visueel gehandicapten en instellingen die (in)direct werkzaam zijn ten behoeve van visueel gehandicapten....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studie en onderzoek op het gebied van oogheelkunde en voor projecten op het gebied van kunst en cultuur gericht op blindheid of slechtziendheid

  Het Rudolph en Barbara Hoppenbrouwers Fonds richt zich op het financieel ondersteunen van getalenteerde afgestudeerden voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland op het gebied van de oogheelkunde en projecten op het gebied van kunst en cultuur die beogen gevolgen van blindheid of slechtziendheid op te heffen of te verminderen, waaronder blindenbibliotheken....