Subsidies en fondsen voor Bomen

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak

  Het financieel ondersteunen van onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het onderhoud en de instandhouding van monumentale of beeldbepalende bomen

  Subsidie voor projecten gericht op het onderhoud en de instandhouding van monumentale of beeldbepalende bomen, met een zekere voorkeur voor Zuid-Holland en Leiden....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderhoud monumentale bomen

  Subsidie om particuliere eigenaren van monumentale bomen tegemoet te komen in de onderhoudskosten van deze monumentale bomen, mits de levensverwachting van deze boom na onderhoud nog minimaal tien jaar is....

 4. Subsidies

  Subsidie planten bomen

  Subsidie voor de aanplant van nieuwe bomen ter bevordering van de inheemse biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie. Je kunt de subsidie online aanvragen. De subsidie bedraagt 25.000 tot  125.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie monumentale bomen

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud van monumentale bomen. Dit kan de restauratie van een individuele boom zijn, restauratie van meerdere bomen of een tuin, maar ook bijvoorbeeld natuurontwikkeling, een campagne, een publicatie of een film. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 2.000 en 30.000 euro per projectaanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 6. Subsidies

  Subsidie aanplant bomen en realisatie nieuw bos

  Subsidie voor het aanplanten van bomen, waarmee wordt beoogt de aanplant van 90.000 bomen, nieuw bos, houtsingels en houtwallen te realiseren. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van  7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier. ...