Subsidies en fondsen voor Bomen

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie natuurbescherming en bedreigde bomen

  Internationale subsidie op het gebied van natuurbescherming, gericht op het verstrekken van subsidie voor projecten op het gebied van de instandhouding van wereldwijd bedreigde boomsoorten die op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCN staan. Het fonds definieert bomen als plantensoorten met een enkele stam van ten minste 2 meter hoog. Bedreigde boomsoorten moeten de belangrijkste...

 2. Subsidies

  Subsidie voor o.a. stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor natuur, groen of landschap

  Subsidie voor het aanleggen van natuur, groen of landschap in de leefomgeving van burgers en voor het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen, het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal of het geven van voorlichting. De subsidie kan, afhankelijk van het...

 3. Subsidies

  Subsidie aanplant bomen en realisatie nieuw bos

  Subsidie voor het aanplanten van bomen, waarmee wordt beoogt de aanplant van 90.000 bomen, nieuw bos, houtsingels en houtwallen te realiseren. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van  7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak

  Het financieel ondersteunen van onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het onderhoud en de instandhouding van monumentale of beeldbepalende bomen

  Subsidie voor projecten gericht op het onderhoud en de instandhouding van monumentale of beeldbepalende bomen, met een zekere voorkeur voor Zuid-Holland en Leiden....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie monumentale bomen

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud van monumentale bomen. Dit kan de restauratie van een individuele boom zijn, restauratie van meerdere bomen of een tuin, maar ook bijvoorbeeld natuurontwikkeling, een campagne, een publicatie of een film. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de 2.000 en 30.000 euro per projectaanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderhoud monumentale bomen

  Subsidie om particuliere eigenaren van monumentale bomen tegemoet te komen in de onderhoudskosten van deze monumentale bomen, mits de levensverwachting van deze boom na onderhoud nog minimaal tien jaar is....