Subsidies en fondsen voor Breedtesport

 1. Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op het gebied van mens, werk, sport en maatschappelijke betrokkenheid

  Sponsoring van activiteiten die die raakvlakken hebben met de missie om mens en werk bij elkaar te brengen en een relatie hebben met sport en maatschappelijke betrokkenheid....

 2. Sponsoring

  Sponsoring van activiteiten op maatschappelijk gebied, op sportgebied of op het gebied van onderwijs

  Sponsoring van activiteiten op maatschappelijk gebied, op sportgebied of op het gebied van onderwijs. Het maakt hierbij verschil of het een landelijk of regionaal project is....

 3. Sponsoring

  BDO CampsObers

  BDO voelt zich sterk verbonden met sport. Niet alleen topsport, maar ook de breedtesport neemt binnen de organisatie een belangrijke plaats in. Doelen stellen, samenwerken in een team, ambitie, lef en inzet tonen zijn waarden die sporten zo waardevol maken. En niet alleen voor BDO, maar voor de hele maatschappij. ...

 4. Subsidies

  Subsidie organisatie evenementen

  Subsidie voor grootschalige evenementen of festivals met minimaal 50.000 bezoekers en een landelijke uitstraling. Ook eenmalige grootschalige topsportevenementen kunnen overigens een beroep doen op dit budget. ...

 5. Subsidies

  Subsidie oplossen maatschappelijk problemen via innovatie

  Interessante subsidie voor maatschappelijke organisaties voor het (her)ontwikkelen van nieuwe producten, methoden of diensten die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. De subsidie is maximaal € 10.000 per aanvrager....

 6. Subsidies

  Subsidie voor sportverenigingen

  Subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar....

 7. Subsidies

  Subsidie voor grootschalige sportevenementen

  Subsidie voor de organisatie van grootschalige sportevenementen, waarbij het kan gaan om internationale sportevenementen, topsportevenementen en breedtesportevenementen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000. De subsidie kan verhoogd worden tot maximaal 10.000 euro als het evenement minimaal zes dagen duurt en een een...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

  Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het fonds (Noord-Holland). Hierbij is er een verschil in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro....