Subsidies en fondsen voor Buitenplaatsen

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en het instant houden van cultuurhistorische monumenten, waaronder Nederlandse buitenplaatsen

    Financiële ondersteuning van maatschappelijke organisaties en projecten met name op het gebied van monumentenzorg en het in stand houden van cultuurhistorische monumenten, waaronder buitenplaatsen....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor natuurprojecten en natuurbehoud, waaronder biodiversiteit, landschap en educatie

    Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuur en natuurbehoud. Hoofdthema's zijn biodiversiteit, landschap en educatie....