Subsidies en fondsen voor Buitensport

  1. Subsidies

    Subsidie voor sportbonden en evenementenorganisatoren

    Subsidie voor de organisatie van niet jaarlijkse internationaal georiënteerde topsportevenementen, gericht op sporters met of zonder beperking die behoren tot de oudste leeftijdscategorie waarvoor een internationaal jeugd topsportevenement wordt georganiseer of die op dat moment Nederland op Europees of mondiaal topniveau vertegenwoordigen. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele...