Subsidies en fondsen voor Burgerinitiatieven

  1. Sponsoring

    Subsidie voor innovatieve, maatschappelijke, sociale, culturele, duurzame en economische ontwikkelingen

    Subsidie voor innovatieve, maatschappelijke, sociale, culturele, duurzame en economische ontwikkelingen in haar werkgebied in de Hoeksche Waard. Activiteiten kunnen betrekking hebben op onderwerpen als zelfredzaamheid, vitaliteit, burgerinitiatieven, bewustwording maatschappelijke vraagstukken, eenzaamheid...