Subsidie voor projecten op het gebied van verbetering van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden. Ook is er subsidie mogelijk voor burgerinitiatieven in steden van ontwikkelingslanden, die door hun eigen inzet en initiatief specifieke tekortkomingen van de steden proberen weg te nemen. Verder is er onderwijs en/of onderzoeksprojecten op het gebied van de verbetering van leefbaarheid van steden in ontwikkelingslanden. Per jaar is er ca. € 125.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het fonds richt zich op onderstaande activiteiten:

 • Financieel ondersteunen van specifieke activiteiten op het gebied van verbetering van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden.
 • Financieel ondersteunen van burgerinitiatieven in steden van ontwikkelingslanden, die door hun eigen inzet en initiatief specifieke tekortkomingen van de steden proberen weg te nemen
 • Verspreiden van informatie over de leefbaarheid van steden door het financieel ondersteunen van organisaties die congressen, discussiefora en/of andere media gebruiken om informatie over dit onderwerp te verspreiden onder grote delen van de bevolking
 • Financieel ondersteunen van specifieke delen van onderwijs en/of onderzoek door instituten en instellingen op het gebied van de verbetering van leefbaarheid van steden
 • Financieel ondersteunen van enkele studenten die hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs volgen in Stedenbouw, Sociale Woningbouw, Architectuur of andere verwante disciplines

Doelgroep

 • Niet commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen die zich richten op urbanisatie/verstedelijking in ontwikkelingslanden en/of die zich richten op de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden
 • Studenten die hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs volgen in Stedenbouw, Sociale Woningbouw, Architectuur of andere verwante disciplines

Werkgebied

Ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

Subsidie

Per jaar is er ca. € 125.000 subsidie beschikbaar:

 • A. Aanvragen van NGO’s voor specifieke acties/doelen: € 25.000
 • B. Aanvragen van burgerinitiatieven voor specifieke acties/doelen: € 25.000
 • C. Aanvragen t.b.v. het verspreiden van informatie d.m.v. congressen, discussiefora of andere media: € 25.000
 • D. aanvragen van onderwijs of onderzoeksinstellingen voor specifieke programma’s of onderzoeken: € 25.000
 • E. aanvragen van individuele studenten t.b.v. het volgen van opleidingen: € 25.000

Aanvragen

Per e-mail.

Meesturen
Over het algemeen moet je de onderstaande stukken meesturen met je aanvraag.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Projectplan
 • Uittreksel Kamper van Koophandel
 • Statuten (indien de aanvrager een rechtspersoon is)
 • Recente jaarrekening (indien de aanvrager een rechtspersoon is, en de aanvragende rechtspersoon langer dan een jaar bestaat)

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand