Subsidies en fondsen voor Concerten

 1. Fondsen, Beurzen

  Subsidie jonge componisten voor studie of masterclass

  Subsidie of beurzen voor het ondersteunen van jonge componisten voor het volgen van een studie of masterclass in het buitenland of in Nederland, het financieel ondersteunen van projecten waarbij het werk van jonge (Nederlandse) componisten wordt uitgevoerd en het financieel ondersteunen van concerten waarbij werken van Rudolf Escher worden uitgevoerd. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuur, onderwijs, kunst en lepra

  Financiële ondersteuning om lepra uit te roeien, kinderen en jongeren onderwijs te bieden en de natuur te beschermen in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk Afrika). In Nederland richt het fonds zich op het financieel mogelijk maken van projecten op het gebied van kunst, Per jaar is er € 4.000.000,- beschikbaar....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie cultuur in Stavoren en de aangrenzende woonkernen

  Het financieel ondersteunen van de cultuur in Stavoren en de aangrenzende woonkernen. Subsidie is mogelijk voor o.a. concerten en theaterproducties. Subsidies tot ca. € 2.000,-....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland

  Cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten....

 5. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde theaters en gezelschappen

  Financiële ondersteuning van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde theaters en gezelschappen zodat grootschalige voorstellingen in het hele land te zien zullen blijven. ...

 6. Subsidies

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten in Rotterdam, zoals theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en alle mengvormen

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van podiumkunsten in Rotterdam, zoals theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en alle mengvormen. Subsidies worden verstrekt voor o.a. voorstellingen, concerten, festivals, locatieprojecten, compositieopdrachten en programmering van podia....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen

  Deze regeling bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concerten, voorstellingen en concoursen

  Subsidie voor organisaties die hoofdzakelijk gericht zijn op het realiseren van eigen voorstellingen of concerten, zoals muziek- en theatergroepen, ensembles en dansgroepen. De subsidie is bestemd voor personeelskosten, voorbereidings- en uitvoeringskosten, marketing en publiciteit en bureau en huisvestingskosten. Per aanvraagronde is er 775.000 euro beschikbaar....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor groep of performer, componisten, toneelschrijvers, librettisten of choreografen

  Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure. ...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties

  Financiële ondersteuning van zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties zoals Bevrijdingspop en het Prinses Christina Concours. Het moet gaan om niet-commerciële, muzikale activiteiten....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen, dementerende ouderen, muziek en allochtone ouderen. Per jaar is er ca. 450.000 euro beschikbaar, waarbij de toegezegde bedragen variëren van 650 tot 38.000 euro....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen. Ook is er voor culturele activiteiten subsidie mogelijk. Subsidies variëren van € 500 tot € 2.000 per jaar.  ...

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie om voor podia en ensembles om het verdienvermogen te vergroten

  Subsidie in de vorm van een experimenteerregeling om het verdienvermogen van middelgrote ensembles te vergroten en zo ook iets ten goede te veranderen aan de honoraria van musici. In totaal is er € 600.000 beschikbaar voor podia en ensembles....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie beginnende artiesten

  Subsidie voor beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur....

 15. Subsidies

  Subsidie voor projecten ter bevordering van de orgelcultuur, zoals concerten, onderhoud van (historische) orgels en de publicatie van orgelmonografiën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op de bevordering van de orgelcultuur, zoals concerten, onderhoud van (historische) orgels en de publicatie van orgelmonografiën....

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor muziek, waaronder kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten

  Subsidie voor projecten op het gebied van muziek en voor scheppende en herscheppende musici voor opleiding en aanschaf van instrumenten.  Daarnaast is er subsidie mogelijk voor muziekprojecten die een algemeen belang dienen, zoals kleinschalige muziekfestivals, concerten met bijzonder repertoire, masterclasses en educatieprojecten. De subsidieaanvraag bij voorkeur per e-mail indienen....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beginnende professionele podiumkunstenaars

  Financiële ondersteuning van projecten waarin jonge zeer talentvolle professionele podiumkunstenaars in staat gesteld worden aan het eind van hun opleiding of begin van hun professionele carrière meer podiumervaring op te doen....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Nederlandse klassieke muziek, muziekproducties, festivals en concerten

  Subsidie voor projecten op het gebied van de 20e en 21e-eeuwse muziek. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten en publicaties gericht op het erfgoed van de Nederlandse klassieke muziek. Hierbij staat de ontsluiting en uitvoering van bestaande muziek van Nederlandse componisten voorop. Er zijn subsidiemogelijkheden voor o.a. muziekproducties, festivals en concerten. De subsidie bedraagt...

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor plaatselijke culturele evenementen

  Financieel ondersteunen van plaatselijke culturele evenementen zoals lezingen, voordrachten, concerten, exposities, uitvoeringen, en dergelijke....

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concertzalen of poppodia om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of...