Subsidies en fondsen voor Congressen

 1. Subsidies

  Subsidie voor evenementen in de provincie Groningen

  Subsidie voor het organiseren van grote eenmalige evenementen met minimaal 50.000 bezoekers en landelijke uitstraling. Er is jaarlijks 154.000 euro beschikbaar....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten en activiteiten

  Subsidie voor kleinschalige onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD en activiteiten van, voor en door patiënten met astma of COPD....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor universitair niveau of vergelijkbare en subsidie voor culturele doelen

  Het financieel ondersteunen van jonge, veelbelovende Nederlanders in hun studie (universitair niveau of vergelijkbare hogere opleiding). Daarnaast subsidieert het fonds diverse culturele doelen van landelijke betekenis....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

  Verstrekt subsidies aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten dienen ondersteuning te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Financiële ondersteuning van studie en onderzoek aan de TU Delft

  Financiële ondersteuning van studie en onderzoek aan de TU Delft. Er zijn subsidies en beurzen voor studenten, subsidies voor studiebereigingen en disputen, beurzen en verschillende prijzen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kortlopend studieverblijf studenten wijsbegeerte

  Subsidie ter bevordering van de studie Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Per ingewilligde aanvraag is maximaal € 1.000,- beschikbaar, in de vorm van een garantiesubsidie....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies voor wetenschappers en studenten

  Subsidies voor wetenschappers en studenten van de universiteit. Eens per jaar worden er subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, deze zijn bedoeld voor jonge onderzoekers om ze vooruit te helpen in hun wetenschappelijke carrière. Het fonds verleent ook subsidies aan studenten die in het kader van hun studie naar het buitenland gaan, dit kan zijn voor een onderzoek, stage of...

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden, buitenlandproject

  Financiële ondersteuning van studenten en recent afgestudeerden van de Universiteit Leiden met een origineel plan voor een buitenlandproject....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie buitenlandse studenten

  Financiële ondersteuning van evenementen en activiteiten gericht op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en de Nederlandse antillen....

 10. Sponsoring

  Sponsoring van evenementen en festiviteiten, met name op het gebied van muziek en sport

  Sponsoring van diverse evenementen en festiviteiten, met name op het gebied van muziek en sport. Potentiële sponsor. Bij eventuele sponsoring aanvragen dient u er altijd op te letten dat er een overeenkomst is tussen de activiteiten van het bedrijf, beoogde imago, doelstelling etc, en uw project. Aanvragen dienen altijd gefundeerd te zijn en schriftelijk te worden ingediend.

 11. Sponsoring

  Sponsoring van van overkoepelende organisaties en evenementen op het gebied van gezondheid en welzijn

  Sponsoring van overkoepelende organisaties en evenementen op het gebied van gezondheid en welzijn....

 12. Subsidies, Beurzen, Sponsoring

  Subsidie voor wetenschappelijke bijeenkomsten, studiereizen, nascholing e.d.

  Financiële ondersteuning van wetenschappelijke nascholingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere projecten....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie sociale en culturele projecten, Midden Brabant

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven en organisaties die het sociale en culturele welzijn bevorderen. De doelgroep is divers: van amateurgezelschappen en evenementen tot ouderverenigingen van scholen, scouting maar soms ook professionele organisaties. De gemiddelde subsidie bedraagt € 1800,-....

 14. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek, scholarships of studiereizen op het gebied van transfusiegeneeskunde

  Financieel en facilitair ondersteunen van onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde én middels scholarships of studiereizen het toegankelijk maken van de in ons land en elders aanwezige kennis....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op voeding, gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die zich richten op voeding en de bevordering van gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. ...

 16. Fondsen, Beurzen

  Subsidie erfgoedsector, bijscholing historische interieur

  Financiële ondersteuning voor professionals in de Nederlandse erfgoedsector die zich willen her- en bijscholen op het terrein van het historisch interieur. Ook excellente Nederlandse studenten kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor een buitenlandse cursus of stage op het brede terrein van het historisch interieur....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, gericht op het stimuleren van de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen vanaf de prenatale fase tot en met einde van de basisschoolperiode. Het kan hierbij gaan om o.a. muziekproducties, workshops, congressen en manifestaties. De subsidie bedraagt gemiddeld 3.000 euro per project. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 18. Subsidies

  Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen. De subsidie varieert van maximaal 500 euro voor congresbezoek en 750 euro voor een proefschrift, tot maximaal 1000 euro voor een buitenlandse stage. Je kunt de subsidie...