Subsidies en fondsen voor Evenementen

 • Subsidies

  Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd door...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, culturele instellingen en kunstinitiatieven

  Subsidie voor projecten in de regio Utrecht, gericht op het bevorderen van de aandacht van het publiek voor tentoonstellingen, kunstmanifestaties en kunstprojecten. Daarnaast is er subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, materialen kunstenaars en voor evenementen en activiteiten van kunstenaars

  Subsidie voor individuele kunstenaars uit alle disciplines voor de aanschaf van materialen om zo te kunnen professionaliseren met de beroepspraktijk. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor individuele...

 • Subsidies

  Subsidie sportevenementen watersport, triathlon, fietsen en hardlopen

  Subsidie voor het organiseren van topsportevenementen op het gebied van watersport, triatlon, fietsen of hardlopen. Het zou eventueel ook om een andere sport kunnen gaan, maar dan moet het gaan om een...

 • Subsidies

  Subsidie grote evenementen

  Subsidie voor het organiseren van een terugkerend en beeldbepalend evenement dat bijdraagt aan de promotionele waarde en het imago van de provincie. De hoogte en het percentage van de subsidie zijn...

 • Subsidies

  Subsidie voor sportbonden en evenementenorganisatoren

  Subsidie voor de organisatie van niet jaarlijkse internationaal georiënteerde topsportevenementen, gericht op sporters met of zonder beperking die behoren tot de oudste leeftijdscategorie waarvoor een...

 • Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen,
  Private equity en Venture Capital

  Voorfinanciering van grootschalige culturele evenementen

  Voorfinanciering van grootschalige culturele publieksevenementen die veel publiek op de been brengen en bijdragen aan een rijke leefomgeving, een landelijke uitstraling hebben en een aantoonbare...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties, in het bijzonder in de regio Amersfoort, voor sociaal-culturele activiteiten. Individuele personen kunnen geen aanvraag indienen...

 • Sponsoring

  Sponsoring festivals en evenementen

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief...

 • Subsidies

  Subsidie voor festivals of podiumproducties bij achterblijvende ticketverkoop

  Subsidie voor festivals of podiumproducties in de provincie Friesland, die zijn opgenomen in de programmering van een festival, voor het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke...

 • Fondsen,
  Sponsoring

  Sponsoring van lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter

  Financiële ondersteuning van lokale, kleine, evenementen of activiteiten met een breed maatschappelijk karakter. Het gaat hierbij om een evenement of activiteit op het gebied van armoedebestrijding...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid achterhoek

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve organisaties of projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties of projecten die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard, of een combinatie hiervan, en een algemeen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor voor vernieuwende culturele projecten en voor studie- en onderzoeksprojecten

  Subsidies en beurzen voor vernieuwende culturele projecten en plannen en voor ambitieuze studie- en onderzoeksprojecten. Toepassing Het fonds geef financiële ondersteuning aan mensen met ideeën en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij kan het gaan om o.a. behoud van historisch erfgoed...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie sociale en culturele projecten, Midden Brabant

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven en organisaties die het sociale en culturele welzijn bevorderen. De doelgroep is divers: van amateurgezelschappen en evenementen tot ouderverenigingen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie buitenlandse studenten

  Financiële ondersteuning van evenementen en activiteiten gericht op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en uit de...

 • Sponsoring

  Sponsoring van van overkoepelende organisaties en evenementen op het gebied van gezondheid en welzijn

  Sponsoring van overkoepelende organisaties en evenementen op het gebied van gezondheid en welzijn. Toepassing Wereldwijd sponsoring van maatschappelijke projecten, onderzoek en voorlichting over...

 • Sponsoring

  Sponsoring van evenementen en festiviteiten, met name op het gebied van muziek en sport

  Sponsoring van diverse evenementen en festiviteiten, met name op het gebied van muziek en sport. Potentiële sponsor. Bij eventuele sponsoring aanvragen dient u er altijd op te letten dat er een...

 • Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken

  Fonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te...