Subsidies en fondsen voor Capaciteitsontwikkeling

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor onderzoek onderwijs

    Subsidie ter ondersteuning van onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband in het onderwijs, mede gericht op verbetering van het onderwijs. Het subsidieprogramma staat open voor samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en een breed scala aan mensen uit de onderwijspraktijk, waaronder schooldistricten, districtskantoren binnen het onderwijs, overheidsonderwijsorganisaties, universiteiten,...