Subsidies en fondsen voor Landbouw, visserij en platteland

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën. De subsidie kan worden aangevraagd...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid

  Het verstrekkende fonds wil bijdragen aan de bloei en levenskracht van mens en aarde en verstrekt daarom subsidie voor projecten die bijdragen aan natuurinclusieve landbouw, verbetering van de bodem...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansen voor jongeren, biodiversiteit en duurzaamheid

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren en jongvolwassenen door het bevorderen van hun ontwikkeling door middel van (financiële) educatie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor landbouw in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de landbouw in ontwikkelingslanden en het ter beschikking stellen van fondsen voor studenten uit ontwikkelingslanden voor het vergaren van...

 • Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

  Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, waar...

 • Fondsen,
  Financiering en kredieten,
  Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering gezonde voeding en duurzame energietransitie

  Financiering van schaalbare bedrijven met een bewezen product, dienst of oplossing op het gebied van gezonde voeding en een duurzame energietransitie. Het fonds investeert in de hele voedingsketen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in Nederland die werken aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige maatschappij. Het fonds is actief op drie werkterreinen: voedsel, energie en...

 • Subsidies

  Subsidie Natura-2000 gebieden

  Subsidie voor het treffen van natuurherstelmaatregelen in Natura-2000 gebieden, specifieke natuurterreinen die grenzen aan de Natura 2000-gebieden en gebieden buiten de Natura-2000 gebieden voor zover...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal €...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame landbouw...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gemarginaliseerde boeren en om een stap te zetten naar geen honger

  Fonds gericht op het voorkomen en verlichte van honger door middel van landbouwontwikkeling en het financieel ondersteunen van impactvolle programma's die helpen onze gestaag groeiende wereld duurzaam...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van ecologische landbouw en de biologische geneeskunde

  Financiële ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van biologische en biodynamische voedselproductie of andere methoden die dit doel bevorderen. Ook verstrekt het fonds financiële...

 • Subsidies

  Subsidie voor duurzame ontwikkeling

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich willen inzetten voor de "Global Goals for Sustainable Development", zoals vastgesteld voor de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

  Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor...

 • Subsidies

  Subsidie innovatie duurzame landbouw

  Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en stichtingen uit Tilburg op het gebied van natuur, welzijn voor dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, welzijn van dieren, creatieve ontwikkeling van jongeren, duurzame en biologische landbouw en het natuurbehoud en het vergroten van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ruitersport

  Financiële ondersteuning van organisaties en individuele personen die zich verdienstelijk maken op het gebied van de ruitersport. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen. Toepassing Het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die de landbouw ondersteunen, Groningen

  Financiële steun voor projecten die de landbouw ondersteunen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor eenmalige culturele projecten die o.a. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur in het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten en activiteiten die de Achterhoek versterken

  Financiële ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten op het gebied van natuur, landschap, water en milieu, cultuurhistorie, land en tuinbouw, toerisme en recreatie en leefbaarheid in de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen

  Subsidie voor maatschappelijk relevante evenementen, projecten en gebeurtenissen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij kan het gaan om o.a. behoud van historisch erfgoed...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor initiatieven en ondernemingen die in het belang zijn van het eiland Terschelling

  Subsidie voor het ondersteunen van initiatieven en het oprichten van initiatieven en ondernemingen die in het belang zijn van het eiland Terschelling en zijn bevolking. Per jaar is er ca. € 11.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, landbouw en voeding

  Het fonds richt zich op verandering en stimuleert vernieuwende initiatieven van algemeen nut op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, landbouw en voeding. Toepassing Financiële...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten van algemeen maatschappelijk belang en projecten die de beeldvorming rondom de tuinbouw bevorderen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten in de samenleving, binnen het werkgebied van het fonds. Daarnaast verleent het fonds financiële steun aan projecten gericht op de beeldvorming...

 • Subsidies

  Subsidie voor het bevorderen van transitiegedreven innovatie

  Europees subsidieprogramma voor het bevorderen van innovatie op het gebied van vijf grote maatschappelijke transities - energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Projecten...