Subsidies en fondsen voor Onderzoek en ontwikkeling

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en nieuwe behandelingsmethoden- en technieken op het gebied van de ziekte ALS

  Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe behandelingsmethoden en -technieken op het gebied van de ziekte ALS. Daarnaar richt het fonds zich op het ondersteunen van medische...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. het algemeen belang, acute zorg, medicijnen, bescherming van natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidies voor organisaties en projecten die bijdragen aan het algemene belang van de samenleving, zoals cultuur, levensbeschouwing, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, en andere doelen van algemeen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor medische verzorging, onderwijs, (nood)huisvesting en duurzaam en gezond voedsel

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van medische verzorging, onderwijs en (nood)huisvesting. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van onderzoek op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling en risicobeheersing van Geavanceerde Technologieën

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen of projecten van algemeen nut. Hierbij moet het gaan om projecten gericht op de leefbaarheid van de aarde, het tegengaan van klimaatverandering en/of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en onderzoek op medisch, cultureel, klimaat en sociaal-maatschappelijk gebied

  Het fonds verstrekt subsidie voor projecten, initiatieven en onderzoek op medisch, cultureel,klimaat en (sociaal) maatschappelijk gebied. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar erfelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 770.586 subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek, gericht op lupus, het antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie en mixed connective tissue disease (MCTD)

  Financieel ondersteunen van onderzoek waarvan de resultaten implementeerbaar zijn, gericht op de ziektes lupus, het antifosfolipiden syndroom (APS), sclerodermie en mixed connective tissue disease...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor schrijven en publiceren van boeken over geschiedenis en letteren

  Subsidie voor o.a. uitgeverijen en onderzoekers gericht op het ondersteunen van historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin. Onderzoek projecten die ondersteund...

 • Subsidies

  Innovatieve Proefdiervrije Onderzoeksprojecten Financiering

  Subsidie om innovatieve, proefdiervrije onderzoeksprojecten in Nederland te financieren. Nederlandse onderzoeksorganisaties en ondernemingen kunnen in samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Onderzoekssubsidie voor journalistieke sector en samenwerkingsverbanden

  De subsidieregeling heeft als doel het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van de journalistieke bedrijfstak, met name onderzoek gericht op journalistieke informatiebronnen...

 • Subsidies

  Subsidie voor hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, of onderzoekers

  Deze subsidiecall is bedoeld voor onderzoekers die wetenschappelijke bijeenkomsten of ontmoetingen willen organiseren op het gebied van de exacte en natuurwetenschappen. De bijeenkomsten of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar effectiviteit integrale preventie-aanpak

  De subsidieregeling richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor complexe gezondheidsvraagstukken. Onderzoek kan zich richten op mentale gezondheid, seksuele...

 • Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar alcoholpreventie en kennishiaten

  Deze subsidieregeling is gericht op het ondersteunen van onderzoek naar kennishiaten op het gebied van alcoholpreventie. Onderzoeksorganisaties en ondernemingen kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en kerken

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de bezinning over vraagstukken op het grensvlak van geloof en samenleving. De regeling richt zich op organisaties die projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge onderzoekers op het gebied van longziekten

  Deze subsidieregeling ondersteunt jonge onderzoekers (max. 5 jaar na promotie) die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven, zorg of behandeling van mensen met een longziekte. De...

 • Subsidies

  Subsidie voor hogescholen voor praktijkgericht onderzoek in groene domein

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen dat bijdraagt aan handelingsperspectieven voor professionals die werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken in...

 • Subsidies

  Subsidie voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met impact

  Deze regeling biedt subsidie voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat impact heeft. De subsidie is bedoeld voor consortia van onderzoeksgroepen die door samenwerking...

 • Subsidies

  Subsidie voor uitvoeren systematisch literatuuronderzoek op het gebied van dierexperimenteel onderzoek

  Het doel van deze regeling is het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid van resultaten uit dierstudies. Door het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek op het gebied van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor onderzoek naar uitdagingen in kanker

  De subsidie ondersteunt een wereldwijde gemeenschap van onderzoeksteams van wereldklasse om samen te komen, anders te denken en enkele van de moeilijkste uitdagingen van kanker aan te gaan. De...

 • Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar sport en bewegen

  Subsidie voor missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. De regeling is bedoeld voor hogescholen en gericht op het oplossen van zes concrete maatschappelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar innovatieve behandelingen van hersenaandoeningen

  Subsidie gericht op het ontwikkelen en verder brengen van ziektemodificerende behandelingen voor hersenaandoeningen. Het programma staat open voor aanvragen van onderzoekers en kennisinstellingen uit...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie dierenbescherming, welzijn dieren en onderzoek dierenproeven

  Financiële ondersteuning van mensen en instellingen die zich inzetten voor bescherming van dieren, stimuleren van onderzoek om dierenproeven te vervangen voor andere methoden en ondersteunen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van verslavingsproblematiek

  Subsidie voor projecten gericht op het verspreiden van inzichten, kennis en wetenschappelijke bijdrages ten behoeve van het identificeren, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van sociale projecten in binnen- en buitenland. De focus ligt hierbij op o.a. onderwijs, geloofsverdieping, milieu, maar ook bijvoorbeeld mensenhandel, ontheemden, solidariteit...