Subsidies en fondsen voor Transport, verkeer en infrastructuur

 • Subsidies

  Subsidieregeling voor innovatieve projecten die bijdragen aan de gemeenschap in Rotterdam

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de inwoners van Rotterdam. Je kunt geld aanvragen voor twee soorten activiteiten: innovatie en maatschappelijke impact, of versterking van de lokale economie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitbreiding vaarnetwerk

  Subsidie gericht op het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen...

 • Subsidies

  Subsidie voor verkeersveiligheidsprojecten in provincie Groningen

  De subsidieregeling is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen en kan worden aangevraagd door gemeenten binnen de provincie. De regeling richt zich op projecten...

 • Subsidies

  Subsidie voor regionale mobiliteitsprogramma's

  De regeling is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten met rechtspersoonlijkheid voor deelprogramma's en projecten gericht op het...

 • Subsidies

  Subsidie voor herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen en haventerreinen

  Subsidie voor fysieke maatregelen en procesmaatregelen gericht op de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland. De subsidie is bedoeld voor gemeenten en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers

  Subsidie voor oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffers, en organisaties en projecten die zich richten op oorlogsslachtoffers en verkeersslachtoffer. Per jaar is er ca. € 95.740 subsidie beschikbaar...

 • Sponsoring

  Sponsoring van projecten die het reizen met de trein aantrekkelijker maakt

  Sponsoring in natura van projecten die bijdragen aan een prettige reis van deur tot deur voor treinreizigers. Samenwerken doen ze alleen als het bijdraagt aan de maatschappelijke rol. Online aanvragen...

 • Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur. Er is voor komende boekjaar ca. 27.151 euro...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedenbouwkunde, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie lokale vervoersprojecten

  Subsidie voor projecten die op basis van vrijwilligerswerk lokaal personenvervoer organiseren in gebieden met geen of weinig openbaar vervoer. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten en onderzoeksprojecten

  Financieel ondersteunen van diverse projecten op het gebied van educatie, milieu, cultuur en sport, natuur en landschap en de instandhouding van de leefbaarheid binnen het werkgebied van het fonds...

 • Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering van scheepvaart en scheepsbouw, energiediensten, technologie en media, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en vastgoed

  Wereldwijd opererend investeringsgroep met kantoren in Nederland, Zwitserland, Verenigde Staten en Curaçao. Het fonds verstrekt financiering aan sectoren zoals scheepvaart en scheepsbouw...

 • Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad in Friesland

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur...

 • Subsidies

  Subsidie elektrische auto's

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse voor particulieren, om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie...

 • Subsidies

  Subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten

  Subsidie voor een samenwerkingsverband van tenminste twee zelfstandige bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf voor het uitvoeren van een innovatief R&D samenwerkingsproject project op het gebied...

 • Subsidies,
  Sponsoring

  Subsidie maatschappelijke initiatieven gericht op talentontwikkeling

  Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten op het gebied van innovatie oplossingen, duurzamere mobiliteit en een inclusieve energietransitie. Daarnaast richt men zich op het bevorderen...

 • Subsidies

  Subsidie buurtbussen vrijwilligers

  Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie mobiliteit kwetsbare groepen

  Subsidie en ondersteuning voor innovatieve projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving helpen te verbeteren door o.a. gebruik te maken van digitale...

 • Subsidies,
  Financieringen en kredieten

  Subsidie bevorderen toerisme Texel

  Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten dan wel leiden tot een duurzame verbetering van het toeristisch product Texel. Er is...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op blinden en slechtzienden

  Financiële ondersteuning van innovatieve projecten die zich richten op mensen die slechtziend of blind zijn. De focus ligt hierbij op de programma’s Onderwijs en werk, Vrije tijd en Mobiliteit. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van scheepvaart, visserij, waterwinning en waterbestrijding en het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de noden in de wereld. Toepassing...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ontwikkeling van innovatieve producten en diensten regio Zeeland

  Subsidie voor initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland. De subsidie bedraagt...

 • Financieringen en kredieten,
  Private equity en Venture Capital

  Financiering voor circulair ondernemen, energietransitie en sociale initiatieven

  Financiering van jonge en gevestigde bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen. Het fonds is actief op het gebied van de energietransitie, circulaire economie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie bouwkundige en infrastructurele projecten in derde wereld

  Financiële ondersteuning van bouwkundige en infrastructurele projecten in ontwikkelingslanden. Subsidiebedragen variëren tussen ca. € 4.000 en € 10.000 euro. Je kunt de subsidieaanvraag per e-mail...