Beurzen

264 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen, Prijzen

  Financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur

  Verstrekt financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen op het gebied van geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater, muziek, monumentenzorg en natuur. In het algemeen geldt dat het fonds alleen bijzondere projecten (en een beperkt aantal investeringen) ondersteunt. ...

 2. Beurzen

  Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie voor activiteiten en projecten in Noord-Brabant gericht op de versterking van de culturele infrastructuur in deze provincie. De maximale bijdrage aan een project is 50% van de in de begroting onderbouwde kosten....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek geneeskunde en relatie tussen geneeskunde en cultuur

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de relatie tussen geneeskunst en cultuur in brede zin en het verlenen van beurzen en stipendia aan getalenteerde afgestudeerden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geneeskunde in het algemeen....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studenten en medewerkers universiteit

  Subsidie voor studenten en medewerkers van de universiteit. Er zijn o..a reisbeurzen voor individuele studiereis naar het buitenland van bachelor en masterstudenten, groepsreisbeurzen voor studenten en studieverenigingen, subsidies voor studentenprojecten, studiebeurzen, subsidies voor promovendi en subsidies voor medewerkers van de universiteit....

 5. Beurzen

  Studiebeurs hoger onderwijs

  Een studiebeurs voor afstammelingen van Aurelius Sieperda die aan het hoger onderwijs studeren....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek astma, COPD en zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten, daarom steekt het fonds jaarlijks miljoenen in wetenschappelijk onderzoek....

 7. Subsidies, Beurzen

  Emancipatiesubsidie om meer vrouwen op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te krijgen

  Programma gericht op een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen. Het programma heeft als doel de bevordering van vrouwelijke wetenschappers tot universitair hoofddocent of hoogleraar te versnellen....

 8. Beurzen

  Beurzen voor onderzoek in de humaniora aan de Australian National University

  Beurzen voor onderzoek in de humaniora aan de Australian National University. Meer informatie Research School of Humanities Old Canberra House Building #73 Lennox Crossing Australian National University Canberra, ACT 0200 Australia E-mail : Leena.Messina@anu.edu.au Internet: http://rsha.anu.edu.au/

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en beurzen voor de Franse taal en letterkunde

  Subsidie gericht op het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiële ondersteuning aan natuurlijke personen voor een vervolgstudie of vervolgonderzoek op dit vakgebied in het buitenland....

 10. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa om een stage te volgen aan de Wageningen Universiteit

  Het fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa in staat een opleiding aan Wageningen Universiteit te volgen. Ieder jaar doen tientallen studenten een beroep op het fonds....

Pagina's