Beurzen

264 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek. De toekenning vindt plaats op grond van een advies door de KNAW, het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe....

 2. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs promovendi Amerika

  Studiebeurs voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. De beurs bedraagt $ 1.000 per maand....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor bijzondere projecten in het onderwijs

  Financiële ondersteuning om aansprekende en vernieuwende initiatieven met betrekking tot het hogere deeltijdonderwijs in Nederland te stimuleren. ...

 4. Beurzen

  Buitenlandbeurs voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland

  Beurs voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijk verblijf in het buitenland een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de situatie in het land van verblijf en de duur van de stage of het project. Maximaal bedraagt de beurs Euro 5000,-....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor pianisten en kamermuziekensembles

  Subsidie voor het ondersteunen van (forte) pianisten in hun verdere ontwikkeling, zowel solistisch als in kamermuziekverband. Bij onvoldoende aanvragen kunnen alle kamermuziekensembles in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, evenals projecten die de ontwikkeling van de kamermuziek ten doel hebben....

 6. Fondsen, Beurzen

  Ondersteuning van ongehuwde vrouwen bij- of herscholing hiervan

  Ondersteuning van ongehuwde vrouwen bij- of herscholing hiervan. Toepassing Subsidie voor de bij- of herscholing van ongehuwde crouwen. Aanvragen Schriftelijk.  

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het fonds richt zich op het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een hoge school, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn....

 8. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen buitenland voor jonge beeldende kunstenaars

  Fonds richt zich op het verlenen van studiebeurzen aan beeldend kunstenaars voor het volgen van cursussen aan gerenommeerde opleidingsinstituten voor beeldende kunst in het buitenland....

 9. Fondsen, Beurzen

  Subsidie vervolgstudie of onderzoek in het buitenland na afronding HBO en VWO

  Subsidie voor het volgen van een vervolgstudie of onderzoek in het buitenland, door getalenteerde afgestudeerden uit alle disciplines van HBO en VWO....

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies en beuren beeldende kunst, beeldende vorming en musici

  Subsidie voor het stimuleren van de vorming op het gebied van de beeldende kunst, zoals het het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Indien geen project in aanmerking komt: het verlenen van beurzen aan jonge talentvolle musici en beeldend kunstenaars om zich elders verder te ontwikkelen....

Pagina's