Beurzen

264 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor studenten hoger onderwijs met Friese (voor)ouders

  Studiebeurzen voor studenten hoger onderwijs met Friese (voor)ouders. De kandidaat dient een studie te volgen aan een erkende instelling voor hoger onderwijs in Nederland....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière

  Persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. De beurs biedt jonge onderzoekers de kans om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. Met deze beurs wil men hen stimuleren zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatwetenschapper....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurs voor studie of onderzoek aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada

  Jaarlijks wordt een geschikte en begaafde Leidse student door het fonds in staat gesteld om zijn of haar studie voort te zetten of wetenschappelijk onderzoek te doen aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies en beurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus

  Subsidies en beurzen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de medische behandeling en bestrijding van diabetes mellitus en daarmee verband houdende complicaties, alsmede het onderzoek naar de sociale en maatschappelijke consequenties van diabetes mellitus voor de patiënt en zijn naaste omgeving....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vormgevers of beeldend kunstenaars voor aanvullende opleiding in binnen- of buitenland

  Financieel ondersteunen van vormgevers of beeldend kunstenaars voor een aanvullende opleiding in binnen- of buitenland met een voorkeur voor terreinen waarop vormgeving (of beeldende kunst) en ambacht elkaar aanvullen. Bij onvoldoende aanvragen kunnen ook bijzondere projecten binnen de doelstelling worden ondersteund....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en studiebeurzen voor muziek en textiele vormgeving

  Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, in de muziek of de textiele vormgeving en het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek voor jongeren en op het terrein van de textiele vormgeving....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau, met een voorkeur voor organisten en dirigenten....

 8. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar - die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad - of voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden....

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor projecten gericht op de bevordering van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden

  Het bevorderen van de studie van het Internationaal Recht aan de Leidse universiteit en bij te dragen tot de wetenschappelijke bewerking van vragen van internationale rechtsorde in de ruimste zin....

 10. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten. Subsidies staan ​​open voor alle academische onderzoeksgebieden, maar moeten betrekking hebben op betrekkingen tussen de VS en de EU of EU-aangelegenheden. Het maximale bedrag van de studiebeurs bedraagt € 29.000,-....

Pagina's