Beurzen

263 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor jonge talenten op het gebied theater, dans, muziek, film en televisie

  Studiebeurzen voor individuele, veelbelovende jonge talenten op het gebied theater, dans, muziek, film en televisie. Aanvragen voor andere doelen worden niet in behandeling genomen. ...

 2. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor o.a. charitas, cultureel en natuurbescherming

  Financiële ondersteuning van instellingen met name werkzaam op het gebied van charitas, cultureel en natuurbescherming, het stimuleren van culturele activiteiten van jongen mensen en projecten gericht op de positie van minder- en zwakbegaafde jonge mensen in de samenleving....

 3. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten

  Fonds ter bevordering van de studie aan de universiteit. Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband. Ook verstrekt het fonds subsidie voor de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops, voordrachten van buitenlandse geleerden aan de RUG en verstrekt het fonds op...

 4. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor theologische lectuur en het maken van een studiereis

  Verlenen van financiële steun aan studenten die de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan en zich voorbereiden op het ambt van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er kan subsidie worden aangevraagd voor theologische lectuur en het maken van een studiereis. De subsidie bedraagt maximaal € 200,-....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten die nascholing of een buitenlandse studie of een dissertatie willen volgen. Ook is er een tegemoetkoming in de de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU....

 6. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor jongeren

  De stichting verleent studiebeurzen aan jongeren, woonachtig in de gemeente Over-Betuwe, die een studie theologie (willen) volgen....

 7. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen

  Beurzen voor vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan en vrouwen die het aangevraagde project niet of slechts ten dele uit eigen middelen kunnen financieren. ...

 8. Fondsen, Beurzen

  Financiële ondersteuning voor theaterschoolstudenten

  Financiële ondersteuning aan Theaterschoolstudenten die hun propedeuse hebben behaald en het verstrekken van renteloze leningen aan studenten van de Theaterschool die in financiële nood zijn geraakt. ...

 9. Fondsen, Beurzen

  Reis- of studiebeurzen voor fytopathologen en mycologen voor wetenschappelijk onderzoek

  Reis- of studiebeurzen voor fytopathologen en mycologen voor wetenschappelijk onderzoek in de fytopathologie en mycologie middels een bijdrage in de kosten van buitenlands congresbezoek of buitenlandse studiereizen. ...

 10. Fondsen, Beurzen

  Boekenbeurzen voor studenten theologie

  Bevorderen van de studie theologie door het jaarlijks verstrekken van drie boekenbeurzen. Toepassing Er zijn jaarlijks drie boekenbeurzen van ongeveer € 200,- beschikbaar voor studenten theologie. Aanvragen Zie contactgegevens. Voor 1 maart aanvragen.

Pagina's