Fondsen

1646 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit

  Beurs voor wetenschappers in dienst van universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland die willen doceren aan een Amerikaanse universiteit, eventueel in combinatie met onderzoek. De toekenning vindt plaats op grond van een advies door de KNAW, het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Europese vervoersnetwerken en milieu

  Een van de Europese structuurfondsen, bedoeld voor de ondersteuning van EU lidstaten waar het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) per inwoner onder de 90% van het EU gemiddelde ligt. Het fonds streeft ernaar ernaar om economische en sociale achterstanden weg te werken en de economische situatie in de desbetreffende landen te stabiliseren....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor klassieke muziek, beeldende kunst en ballet

  Subsidie voor projecten op het gebied van klassieke muziek, beeldende kunst en ballet....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor promotie en bezoek van Nederlandse films

  Fonds opgericht opgericht en gefinancierd door filmdistributeurs en bioscoopexploitanten ter ter bevordering van het bioscoopbezoek in het algemeen en van de productie, promotie en het bezoek aan Nederlandse films in het bijzonder. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor coproducties tussen film en televisie

  Financiële ondersteuning voor coproducties tussen film en televisie, net als podiumkunsten en televisie. De meeste coproducties waar het fonds een bijdrage aan levert vinden plaats tussen een publieke omroep en een onafhankelijke filmproducent; een goede tweede zijn de coproducties tussen een publieke omroep en een instelling op het gebied van de podiumkunsten. Een subsidie zal bestaan uit een...

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor pianisten en kamermuziekensembles

  Subsidie voor het ondersteunen van (forte) pianisten in hun verdere ontwikkeling, zowel solistisch als in kamermuziekverband. Bij onvoldoende aanvragen kunnen alle kamermuziekensembles in aanmerking komen voor financiële ondersteuning, evenals projecten die de ontwikkeling van de kamermuziek ten doel hebben....

 7. Fondsen

  Europese buy-out

  Europese buy-out onderneming. Verwerft in Europa gevestigde bedrijven die een investering van € 100 miljoen of meer nodig hebben. ...

 8. Fondsen, Beurzen

  Ondersteuning van ongehuwde vrouwen bij- of herscholing hiervan

  Ondersteuning van ongehuwde vrouwen bij- of herscholing hiervan. Toepassing Subsidie voor de bij- of herscholing van ongehuwde crouwen. Aanvragen Schriftelijk.  

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en projecten geschiedenis van Indonesië

  Subsidie voor het ondersteunen van jonge wetenschappers ten behoeve van onderzoek naar de geschiedenis van Indonesië 1600-1963, alsmede het financieel ondersteunen van projecten op dit terrein....

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het fonds richt zich op het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een hoge school, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn....

Pagina's