Fondsen

1646 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van stem en taal

  Subsidie voor het ondersteunen van initiatieven en projecten die goed stem- en taalgebruik stimuleren in situaties van opvoeding, onderwijs en kunstbeoefening....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor musici voor aanvullende studie in Nederland of buitenland en aanschaf muziekinstrument

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van talentvolle musici voor het volgen van een aanvullende studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau, met een voorkeur voor organisten en dirigenten....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele projecten in de stad Haarlem

  Subsidie voor culturele projecten in de stad Haarlem.  Het fonds staat open voor zowel professionele als amateurkunstprojecten in alle disciplines. Bij de verdeling van het budget wordt grofweg de helft aan amateurkunstprojecten besteed en de andere helft aan professionele projecten. Activiteiten dienen binnen uiterlijk twaalf maanden na deze data plaats te vinden, met inachtneming van ca. 1...

 4. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar

  Beurzen voor vervolgopleidingen in het buitenland met een minimale duur van een jaar - die leiden tot een tweede Mastertitel of een aanverwante graad - of voor vervolgonderzoek in het buitenland met een minimale duur van drie maanden....

 5. Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Financiering voor kunstenaars, culturele organisaties en creatieven

  Verstrekt cultuurleningen aan kunstenaars, culturele organisaties en creatieven. Ook geven wij garanties af op bancaire leningen voor culturele investeringen, tegen soepele voorwaarden....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultureel erfgoed, natuur, natuurbescherming en landschap

  Financiële ondersteuning van de Friese cultuur in haar historische context. Hierbij ligt de nadruk op materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten op het gebied van natuurbescherming en landschap. Het bestuur heeft de ambitie om de komende jaren meer natuurprojecten te steunen....

 7. Fondsen

  Financiële ondersteuning inwoners Brummen

  Concrete, éénmalige of tijdelijke ondersteuning van inwoners van de gemeente Brummen die financiële hulp nodig hebben. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor projecten gericht op de bevordering van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden

  Het bevorderen van de studie van het Internationaal Recht aan de Leidse universiteit en bij te dragen tot de wetenschappelijke bewerking van vragen van internationale rechtsorde in de ruimste zin....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie restauratie onroerende en varende monumenten

  Subsidie voor de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en varende monumenten in Nederland....

 10. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten

  Studiebeurzen voor studie, onderzoek en lezingen in de Verenigde Staten. Subsidies staan ​​open voor alle academische onderzoeksgebieden, maar moeten betrekking hebben op betrekkingen tussen de VS en de EU of EU-aangelegenheden. Het maximale bedrag van de studiebeurs bedraagt € 29.000,-....

Pagina's