Fondsen

1567 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is

  Subsidie voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg

  Dit fonds steunt organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg. Het gaat hierbij met name om initiatieven waarbij vrijwilligers betrokken zijn....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen verbinden, voorkeur voor mensen in achterstandsituatie

  Subsidie voor projecten die projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met een voorkeur voor praktische initiatieven ten behoeve van mensen in achterstandssituaties. Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.. Je kunt een aanvraag online indienen....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijk welzijn, waaronder zwerfkinderen, ouderen en gehandicapten

  Het Andries Haanstra Fonds geeft steun op het brede terrein van maatschappelijk welzijn, in het bijzonder ten behoeve van zwerfkinderen, ouderen en gehandicapten....

 5. Subsidies, Fondsen

  Financieële steun individuele personen die daar volgens het fonds recht op hebben

  Het verlenen van financiële steun aan personen die daar volgens het bestuur voor in aanmerking komen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Amsterdamse kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers

  Verstrekt financiële bijdragen en advies aan Amsterdamse kunstenaars, instellingen en andere culturele initiatiefnemers. Doelstelling is het stimuleren van de de ontwikkeling, versterking en diversiteit van de kunsten in Amsterdam....

 7. Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek AMC

  De AMC Foundation is een fonds van het AMC (Acedemisch Medisch Centrum). Dit fonds is in het leven geroepen om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en de belangen van patiënten te behartigen. Zij ondersteunt kansrijke projecten vanuit de foundation.Activiteiten ...

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie....

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie of beurs jonge talentvolle balletdansers of danseressen

  Financieel ondersteunen van jonge talentvolle balletdansers of danseressen via een beurs of project, bijvoorbeeld voor het volgen van een PhD Choreografie, een internationaal dansprogramma of het volgen van een vervolgopleiding in het buitenland. De financiële bijdrage is gemiddeld 6.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De subsidie bedraagt gemiddeld 20.000 euro per project. Je kunt de subsidie online aanvragen....

Pagina's