Subsidie voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen, waaronder ontwikkeligswerk

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. De momenteel ondersteunde projecten zijn met name gericht op projecten in ontwikkelingslanden. Zo is er bijvoorbeeld subsidie verstrekt voor een project om de positie van vrouwen en meisjes in Afrika sterker te maken, waardoor een belangrijke drempel naar scholing voor jonge meisjes en vrouwen kan worden weggenomen. Daarnaast is er subsidie verstrekt aan een project voor kansarme kinderen. Ook is er subsidie beschikbaar gesteld voor het verstrekken van voedsel, drinken, kleding en onderwijs aan hulpbehoevenden. Er zullen, rekening houdend met de Covid-19 situatie, diverse webinars georganiseerd worden om het gedachtengoed van het fonds uit te dragen en input voor goede doelen te verzamelen. Je kunt je aanvraag o.a. per e-mail indienen.

Toepassing

Nieuws fonds voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. Momenteel ligt de nadruk met name op het ondersteunen van instellingen en projecten gericht op Afrika, ontwikkelingslanden, hulpbehoevenden en kansarmen.

Momenteel ondersteunde projecten

  • De positie van vrouwen en meisjes in Afrika sterker te maken door middel van AFRIpads: lokaal geproduceerde, herbruikbare maandverband. Hierdoor kan een belangrijke drempel naar scholing voor jonge meisjes en vrouwen worden weggenomen
  • Hulp aan kansarme kinderen door het uitvoeren van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, verbetering van de levensomstandigheden en verbetering van de economische positie
  • Het verstrekken van voedsel, drinken, kleding en onderwijs aan hulpbehoevenden

Voorwaarden

De aanvraag dient betrekking te hebben op levensbeschouwelijke en charitatieve activiteiten, waaronder ontwikkelingswerk.

Aanvragen

Per e-mail.

Relevante links