Fondsen

1565 resultaten gevonden

 1. Fondsen

  Subsidie onderzoek en publicaties restauratie kunstvoorwerpen

  Financieel ondersteunen van onderzoek naar en publicaties over in het bijzonder de geschiedenis van de restauratie van kunstvoorwerpen, de daarmee samenhangende, historische atelierpraktijken en museale geschiedenis....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek astma, COPD en zeldzame chronische longziekten

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten, daarom steekt het fonds jaarlijks miljoenen in wetenschappelijk onderzoek....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem

  Steun aan sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem. In de officiele doelstelling is vastgelegd het beoefenen van de caritas in de meest ruime zin....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijke, sociale, geestelijke, culturele en andere werkzaamheden, op basis van het gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van mensen, initiatieven, projecten e.d. die werkzaam zijn c.q. zich inzetten ten behoeve van de antroposofie....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor restauratie van mobiel erfgoed, rollend materieel, stoomtreinen, stations en loodsen

  Subsidie voor de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die verbonden zijn met de historie van het railvervoer in Nederland, zoals stations en locomotiefloodsen kunnen worden ondersteund....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep met complexe problemen kampt en dat de zorg vaak nog tekort schiet....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en beurzen voor de Franse taal en letterkunde

  Subsidie gericht op het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiële ondersteuning aan natuurlijke personen voor een vervolgstudie of vervolgonderzoek op dit vakgebied in het buitenland....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie klassieke muziek, w.o. kamermuziek

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek in Nederland, waarbij de voorkeur uitgaat naar kamermuziek....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie stimulering muzikale ontwikkeling kinderen

  Het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de muziek, ter stimulering van de muzikale ontwikkeling van het jonge kind vanaf de prenatale fase tot en met einde basisschool....

 10. Fondsen, Beurzen

  Beurs voor veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa om een stage te volgen aan de Wageningen Universiteit

  Het fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden en uit Midden- en Oost-Europa in staat een opleiding aan Wageningen Universiteit te volgen. Ieder jaar doen tientallen studenten een beroep op het fonds....

Pagina's