Fondsen

1634 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor massaontslag voor scholing, vinden van een nieuwe baan of het opzetten van een eigen bedrijf

  Noodfonds voor incidentele ondersteuning van lidstaten, die te maken hebben met ingrijpend massa-ontslag als gevolg van globalisering. Vanuit dit fonds zijn er voor bedrijven en sectoren subsidies beschikbaar bij bijvoorbeeld massaontslag voor scholing, vinden van een nieuwe baan of het opzetten van een eigen bedrijf....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid

  Een van de structuurfondsen van de de Europese Unie, bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen. In Nederland richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid....

 3. Subsidies, Fondsen

  Europees fonds gericht op maritieme zaken en visserij

  Europees fonds gericht op maritieme zaken en visserij. Het fonds heeft een looptijd van 2014 tot 2020. Het is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die samen door middel van groei en banen het herstel in Europa willen aanzwengelen. Het EFMZV is de opvolger van het Europese Visserijfonds (EVF)....

 4. Fondsen, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Ondersteunen van de groei en ontwikkeling van het mkb in Europa

  Verstrekken van garanties en investeringen via financiële instellingen, zodat het mkb betere toegang heeft tot kredieten....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor innovatie ontwikkelingsprojecten met impact in Afrika

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan duurzame verbetering van het leven van mensen die zich in een sociaaleconomische achterstandsituatie bevinden. Nadruk op ontwikkelingslanden en rurale bevolkingsgroepen....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie vervolgstudie buitenland voor documentairemakers en dansers

  Subsidie voor het ondersteunen van documentairemakers en dansers voor een vervolgstudie in het buitenland....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor multidisciplinaire projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van multidisciplinaire, grensverleggende, stimulerende, enthousiasmerende initiatieven op het gebied van cultuur en natuurbehoud....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten natuurbehoud

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en archiefonderzoek

  Financieel ondersteunen van archiefonderzoek, waarbij voorkeur wordt gegeven aan genealogische projecten, alsmede het openbaar maken van dergelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten die de geschiedenis van Nederlands-Indië tot onderwerp hebben....

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor musici, voor opleiding of aanschaf muziekinstrument

  Financieel ondersteunen van talentvolle musici, met name violisten en cellisten voor het volgen van een (aanvullende) studie in Nederland of in het buitenland of voor de aanschaf van een instrument van het juiste niveau....

Pagina's