Fondsen

1569 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en projecten over de geschiedenis van Indonesië

  Subsidie voor het ondersteunen van jonge wetenschappers ten behoeve van onderzoek naar de geschiedenis van Indonesië 1600-1963, alsmede het financieel ondersteunen van projecten op dit terrein....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit

  Studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit. Het fonds richt zich op het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een hoge school, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn....

 3. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen buitenland voor jonge beeldende kunstenaars

  Fonds richt zich op het verlenen van studiebeurzen aan beeldend kunstenaars voor het volgen van cursussen aan gerenommeerde opleidingsinstituten voor beeldende kunst in het buitenland....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie klassieke muziek van amateurensembles en symphonieorkesten

  Subsidie voor projecten op het terrein van de klassieke muziek van amateur ensembles en -symphonieorkesten in Zuid-Holland....

 5. Fondsen, Beurzen

  Subsidie vervolgstudie of onderzoek in het buitenland na afronding HBO en VWO

  Subsidie voor het volgen van een vervolgstudie of onderzoek in het buitenland, door getalenteerde afgestudeerden uit alle disciplines van HBO en VWO....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor talentvolle jongeren op het gebied van de klassiek muziek

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten voor talentvolle jongeren op het gebied van de klassiek muziek in ruime zin en het financieel ondersteunen van talentvolle jongeren voor het volgen van bijzondere projecten op het gebied van de klassieke muziek tijdens hun vooropleiding....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies en beuren beeldende kunst, beeldende vorming en musici

  Subsidie voor het stimuleren van de vorming op het gebied van de beeldende kunst, zoals het het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Indien geen project in aanmerking komt: het verlenen van beurzen aan jonge talentvolle musici en beeldend kunstenaars om zich elders verder te ontwikkelen....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, discriminatie, racisme, sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, etc.

  Subsidie voor uiteenlopende initiatieven zoals de milieubeweging, vluchtelingenorganisaties, instanties die zich bezighouden met de bestrijding van discriminatie, racisme of zich inzetten voor andere sociaal-maatschappelijke kwesties, de homobeweging, ontwikkelingsorganisaties, uiteenlopende culturele organisaties etc....

 9. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor studenten geneeskunde

  Het verstrekken van studiebeurzen aan studenten geneeskunde, waarvan de eigen inkomsten onvoldoende zijn. Je kunt de beurs schriftelijk aanvragen. Toepassing Studiebeurzen voor studenten geneeskunde. Werkgebied Nederland. Aanvragen Schriftelijk.  

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden

  Subsidie voor personen die in financieel moeilijke omstandigheden en geen beroep kunnen doen op sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein....

Pagina's